อัลลอฮฺ คือผู้ทรงทำให้ฝนตกเพียงผู้เดียว


โดย วะร่อซะตุซซุนนะฮฺ

 

มีรายงานจากซัยดฺ อิบนิ คอลิด อัลญุฮะนียฺ เล่าว่า

ท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้นำละหมาดซุบฮฺที่หุไดยบียะฮฺ โดยท้องฟ้ามีร่องรอยของ ฝนตกเมื่อคืน เมื่อท่านได้ละหมาดเสร็จ ก็หันมาทางผู้คนและท่านได้กล่าวว่า ท่านทั้งหลายทราบหรือ ไม่ว่าพระองค์อัลลอฮฺได้ตรัสอะไร ? บรรดาซอฮาบะฮฺ กล่าวว่า อัลลอฮฺและร่อซูลรู้ดีที่สุด ท่านร่อซูล ตอบว่า พระองค์ได้ตรัสว่า ตื่นขึ้นมาในตอนเช้ามีบ่าวของฉัน เป็นผู้ที่ศรัทธาต่อฉัน และเป็นผู้ที่ปฏิเสธ ฉัน ดังนั้นผู้ที่กล่าวว่า เราได้รับน้ำฝนด้วยความโปรดปรานของอัลลอฮฺและความเมตตาของพระองค์ เขาผู้นั้นก็เป็นผู้ที่ศรัทธาต่อฉัน และปฏิเสธต่อดวงดาว และผู้ที่กล่าวว่า เราได้รับน้ำฝนด้วยสาเหตุของ ดวงดาวนั้น ดวงดาวนี้ เขาผู้นั้นก็เป็นผู้ที่ปฏิเสธต่อฉัน และศรัทธาต่อดวงดาว1

แง่คิดจากเรื่องนี้

ครั้งหนึ่งท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม  ได้ละหมาดซุบฮฺที่ฮุไดยบียะฮฺ  ซึ่งเมื่อละหมาดเสร็จสื้น ท่านก็ ได้แจ้งเตือนที่เรื่องที่สำคัญ ที่ท่านได้รับทราบจากพระองค์อัลลอฮฺว่า จากการที่ฝนตกลงมานั้น มีผู้คนที่มีความ เชื่อผิดเกี่ยวกับเรื่องของฝนตก ว่าฝนตกเพราะดวงดาวต่าง ๆ ซึ่งความเชื่อแบบนี้นั้นเป็นการตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺ ตะอาลา  พร้อมกันนั้นท่านนบีก้ได้บอกถึงความเชื่อที่ถูกต้องด้วยว่า อัลลอฮฺ คือผู้ทรงทำให้ฝนตกเพียงผู้เดียว

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

1. ห้ามเชื่อว่าดวงดาวต่าง ๆ นั้นสามารถทำให้ฝนตก

2. มุสลิมทุกคนต้องเชื่อมั่นว่าอัลลอฮฺคือผู้ทรงประทานน้ำฝนลงมาเพียงผู้เดียว

3. รีบตักเตือนกันทันที ถ้ารู้ว่ามีมุสลิมทำผิดร้ายแรงที่อาจจะนำไปสู่การตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺ

4. การนะศีหะฮฺ (ตักเตือนกัน) หลังละหมาดนั้น เป็นช่วงเวลาที่ดีมาก ๆ เพราะทุกคนอยู่กันโดยพร้อมเพรียง และมีสมาธิในการรับฟังเรื่องราวศาสนา

5. มีดุอาอฺหลังฝนตก ก็คือ

مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ

เราได้รับน้ำฝนด้วยความโปรดปรานของอัลลอฮฺและความเมตตาของพระองค์


(1) (คัดจาก : บันทึกโดยบุคอรียฺ : 810,991  มุสลิม : 71 อบูดาวุด : 3906)

 


@ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ warasatussunnah.net  E-mail : warasatussunnah@hotmail.com  วันที่ 19 มิถุนายน 56 เวลา 18.15 น.