เมื่อมีทรัพย์สินมากมายก็ต้องรำลึก ขอบคุณต่ออัลลอฮฺ


โดย วะร่อซะตุซซุนนะฮฺ

 

มีรายงานจากอบีฮุร็อยเราะฮฺ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุ : ความจริงแล้วเขาได้ยินท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า :

ความจริงแล้วมี (เรื่องราวของ) ชายสามคนจากบนีอิสรออีล คนหนึ่งเป็นโรคเรื้อน  คนหนึ่งศรีษะล้าน ส่วนอีกคนหนึ่งตาบอด อัลลอฮฺประสงค์ที่จะทรงทดสอบพวกเขาทั้งสาม โดยที่พระองค์ทรงส่ง มะลาอีกะฮฺไปหาพวกเขา ดังนั้นมะลาอีกะฮฺก็ไปหาคนที่เป็นโรคเรื้อนเป็นคนแรก และกล่าวถามเขาว่า : สิ่งใดที่ท่านรักมาก ? เขาก็ตอบว่า : สีผิวและผิวหนังที่สวยงาม ซึ่งผู้คนพากันหนีรังเกียจฉัน  ดังนั้นมะลาอีกะฮฺจึงลูปที่ตัวเขาทำให้โรคเรื้อนหายไปจากผิวหนังของเขา และมะลาอีกะฮฺก็ให้ผิวหนัง ของเขาสวยงามเป็นปกติ และมะลาอีกะฮฺก็ถามอีกว่า : และทรัพย์สินอะไรที่ท่านปรารถนาจะได้ ? ชายคนนั้นก็ตอบว่า : อูฐ หรือ วัว –อิสหาก ได้สงสัย- มะลาอีกะฮฺก็ให้อูฐท้องแก่เขา และกล่าวว่า : ขอความจำเริญจากอัลลอฮฺมีแด่ท่านจากอูฐตัวนี้

(ต่อมา) มะลาอีกะฮฺก็ไปหาคนที่ศรีษะล้าน และถามว่า : สิ่งใดที่ท่านรักมาก ? เขาก็ตอบว่า : (มี) ผมที่สวยงาม ซึ่งผู้คนพากันหนีรังเกียจฉัน (เพราะหัวล้าน) ดังนั้นมะลาอีกะฮฺก็ลูปที่ตัวเขา ศรีษะล้าน ก็หายไป และมะลาอีกะฮฺก็ให้ผมที่สวยงามกับเขา และมะลาอีกะฮฺก็ถามอีกว่า : และทรัพย์สินอะไร ที่ท่านปรารถนาจะได้ ? ชายคนนั้นก็ตอบว่า : วัว มะลาอีกะฮฺก็ให้วัวท้องแก่เขา และกล่าวว่า : ขอความจำเริญจากอัลลอฮฺมีแด่ท่านจากวัวตัวนี้

(ต่อมา) มะลาอีกะฮฺก็ไปหาคนที่ตาบอด และถามว่า : สิ่งใดที่ท่านรักมาก ? เขาก็ตอบว่า : ฉันต้องการให้ อัลลอฮฺทรงให้สายตากลับคืนมา ฉันจะได้ใช้มองเห็นผู้คนทั้งหลาย  ดังนั้นมะลาอีกะฮฺก็ลูปที่ตัวเขา ดังนั้นอัลลอฮฺทรงให้สายตาเขากลับคืนมามองเห็น และมะลาอีกะฮฺก็ถามอีกว่า : และทรัพย์สินอะไร ที่ท่านปรารถนาจะได้ ? ชายคนนั้นก็ตอบว่า : แกะ มะลาอีกะฮฺก็ให้แกะที่ให้ลูกแก่เขา

หลังจากนั้น (อูฐของคนที่เคยเป็นโรคเรื้อน และวัวของคนที่เคยหัวล้าน) ทั้งสองออกลูก (มากมาย) รวมถึง (แกะของคนที่คยตาบอด) นี้ด้วย ดังนั้นแล้วหุบเขาหนึ่งเต็มไปด้วยอูฐ หุบเขาหนึ่งเต็มไปด้วยวัว และหุบเขาหนึ่งเต็มไปด้วยแกะ

ท่านนบี ได้เล่าต่อว่า หลังจากนั้นมะลาอีกะฮฺก็ไปหาคนที่เคยเป็นโรคเรื้อนในสภาพเดิมของเขา (แปลงกายเป็นคนโรคเรื้อน) และกล่าวกับคนนั้นว่า ฉันเป็นคนจนน่าสงสาร สายเชือกของฉันในการเดิน ทางขาดสะบั้นลง (ไม่มีทรัพย์สิน อาหาร พาหนะเดินทาง) และไม่มีทางที่จะไปถึงเป้าหมายได้สำหรับฉัน ในวันนี้ นอกจากด้วย (การช่วยเหลือของ) อัลลอฮฺ หลักจากนั้นก็ด้วย (การช่วยเหลือของ) ท่าน ฉันขอท่าน ด้วยกับผู้ซึ่งที่ทรงให้สีผิวที่ดี ผิวหนังที่ดี และทรัพย์สิน (ฉันต้องการ) อูฐ ฉันจะได้ใช้มันให้ไปถึง จุดหมายปลายทางของฉัน ดังนั้นเขาก็ตอบว่า : สิทธิต่าง ๆ นั้นมีมากมาย มะลาอีกะฮฺ (ที่แปลงกายเป็น คนโรคเรื้อน) ได้กล่าวว่า : เหมือนกับว่าฉันนั้นรู้จักท่าน ท่านมิได้เป็นคนโรคเรื้อนยากจนที่ผู้คนนั้น รังเกียจท่านมิใช่หรือ ? อัลลอฮฺทรงให้ทรัพย์สินแก่ท่าน ดังนั้นเขาได้ตอบว่า : ความจริงแล้วฉันได้รับ ทรัพย์สินนี้เป็นมรดกนี้มาจากบรรพบุรุษคนแล้ว คนเล่า    มะลาอีกะฮฺ (ที่แปลงกายเป็นคนโรคเรื้อน) ได้กล่าวว่า : หากว่าท่านโกหก ก็ขอให้อัลลอฮฺให้ท่านกลับไปเป็นเหมือนเดิมที่ท่านเคยเป็น

ต่อจากนั้นมะลาอีกะฮฺก็ไปหาคนที่ (เคย) ศรีษะล้านในสภาพเดิมของเขา (แปลงกายเป็นคนศรีษะล้าน) และสนทนากับเขาเหมือนที่เกิดขึ้นกับการสนทนากับคนที่เคยเป็นโรคเรื้อน และเขา (คนที่เคยศรีษะล้าน) ก็ได้สนทนาตอบกับมะลาอีกะฮฺเหมือนที่คนที่เป็นโรคเรื้อนสนทนาตอบ ดังนั้นมะลาอีกะฮฺก็กล่าวกับเขา (คนที่เคยศรีษะล้าน) ว่า หากว่าท่านโกหกก็ขอให้อัลลอฮฺให้ท่านกลับไปเป็นเหมือนเดิมที่ท่านเคยเป็น

ต่อจากมะละอีกะฮฺได้ไปหาคนที่ (เคย) ตาบอดในสภาพเดิมของเขา (แปลงกายเป็นคนตาบอด) และกล่าวว่า : ฉันคือคนที่ยากจนและเป็นคนเดินทาง สายเชือกของฉันในการเดินทางขาดสะบั้นลง (ไม่มีทรัพย์สิน อาหาร พาหนะเดินทาง) และไม่มีทางที่จะไปถึงเป้าหมายได้สำหรับฉันในวันนี้ นอกจากด้วย (การช่วยเหลือของ) อัลลอฮฺ หลักจากนั้นก็ด้วย (การช่วยเหลือของ) ท่าน ฉันขอท่านด้วยกับผู้ซึ่งที่ทรงให้ การมองเห็นของท่านคืนมา (ฉันต้องการ) ซึ่งแกะสักตัวหนึ่ง ฉันจะได้ใช้มันให้ไปถึงจุดหมายปลาย ทางของฉัน

ดังนั้นเขา (คนที่เคยตาบอด) ก็ตอบว่า : ความจริงแล้วฉันเคยเป็นคนตาบอด แต่อัลลอฮฺทรงทำให้ฉัน กลับมามองเห็น ฉะนั้นแล้วจงเอาสิ่งที่ท่านต้องการไป และเหลือสิ่งไว้ ในสิ่งที่ท่านต้องการให้เหลือ ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ ฉันจะไม่ทำความเหนื่อยใจให้แก่ท่านในวันนี้ ต่อสิ่งที่ท่านเอาไปเพื่ออัลลอฮฺ

ดังนั้นมะลาอีกะฮฺ (ที่แปลงกายเป็นคนตาบอด) ก็กล่าวว่า : จงเก็บทรัพย์สินของท่านไปเถอะ เพราะความจริงมันเป็นสิ่งที่ถูกทดสอบสำหรับพวกท่าน แน่นอนอัลลอฮฺทรงพอพระทัยต่อท่าน และโกรธกริ้วต่อพวกของท่านทั้งสอง (คนเป็นโรคเรื้อน และคนที่ศรีษะล้าน)  ”

บันทึกโดยบุคอรียฺ บทที่ว่าด้วยเรื่องคำบอกเล่าต่าง ๆ ของบรรดานบี : 3464 มุสลิม บทที่ว่าด้วยเรื่องความสันโดษ : 2964 1

แง่คิดจากเรื่องนี้

ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้เล่าเหตุการณ์ในยุคให้บรรดาเศาะฮาบะฮฺได้รับทราบ กรณีของชายชาว บนีอิสรออีล 3 คน ที่มีจุดบกพร่องทางร่างกาย คนแรกเป็นโรคที่ผิวหนัง คนที่สองศรีษะล้าน คนสุดท้ายตาบอด ซึ่งทั้งสามคนเป็นที่น่ารังเกียจสำหรับผู้คนทั่วไป

วันหนึ่งอัลลอฮฺทรงทดสอบพวกเขาทีละคน โดยให้มะลาอีกะฮฺไปหาพวกเขาและทำให้พวกเขาหายจากความ บกพร่อง มีร่างกายที่เป็นปกติ และมะลาอีกะฮฺก็ยังให้ปศุสัตว์ที่ท้องแก่กับบุคคลทั้งสามอีกด้วย เมื่อเวลาผ่าน ไปทั้งปศุสัตว์ของทั้งสามคนก็ออกลูกมากมายเต็มภูเขา ทำให้ทั้งสามคนร่ำรวยมาก

และเมื่อถึงเวลาที่อัลลอฮฺทรงประสงค์จะทดสอบพวกเขาอย่างแท้จริง พระองค์ก็ทรงส่งมะลาอีกะฮฺมาหาทีละคน โดยให้จำแรงร่างเป็นเหมือนที่พวกเขาเคยเป็น มะลาอีกะฮฺแปลงกายเป็นคนโรคเรื้อนและไปหาคนที่เคยเป็น โรคเรื้อน โดยไปขอความช่วยเหลือจากเขา แต่กับถูกปฏิเสธอย่างสิ้นเชิง โดยคนที่เคยเป็นโรคเรื้อน อ้างว่า ทรัพย์สินเหล่านี้คือมรดกจากบรรพบุรุษ โดยที่มะลาอีกะฮฺตอบกลับไปว่า หากว่าท่านพูดโกหกขอให้กลับ ไปเป็นเหมือนเดิมที่เคยเป็น ต่อมามะลาอีกะฮฺก็แปลงกายไปหาคนที่ศรีษะล้านในสภาพของคนที่ศรีษะล้าน เพื่อขอความช่วยเหลือเหมือนที่ไปหาคนที่เป็นโรคเรื้อน ก็ถูกปฏิเสธดังเช่นคนที่เป็นโรคเรื้อนปฏิเสธทุกประการ

และมะลาอีกะฮฺไปหาคนที่เคยตาบอดเป็นคนสุดท้ายโดยจำแปลงกายเป็นคนตาบอด เพื่อขอความช่วยเหลือ เหมือนที่ไปหาคนที่เป็นโรคเรื้อน และคนที่ศรีษะล้าน แต่คนที่เคยตาบอดมีการยืนยันในเอกภาพต่ออัลลอฮฺ เขามั่นใจอย่างแน่วแน่ว่าอัลลอฮฺทรงให้เขาหายตาบอด มีคนที่เดือดร้อนมาขอความช่วยเหลือ ชายคนนี้จึงยก ให้มะลาอีกะฮฺที่แปลงร่างมาเป็นคนตาบอดทั้งหมด แต่มะลาอีกะฮฺก็ให้เขาเก็บทรัพย์สินเขาไว้ และบอกกับเขาว่านี่ เป็นการทดสอบ ซึ่งท่านได้ผ่านการทดสอบและเป็นที่พอพระทัยต่ออัลลอฮฺ ส่วนสองคนที่ผ่านมานั้นสร้าง ความโกรธกริ้วต่ออัลลอฮฺ

นี่คือเรื่องราวที่เปี่ยมไปด้วยแง่คิด คำสอนมากมาย ที่นำเสนอให้เห็นถึงความต้องการของมนุษย์ในเรื่องของ ทรัพย์สิน และลืมนึกถึงอัลลอฮฺ ตะอาลาในยามที่พระองค์ทรประทานทรัพย์สินมาให้อย่างมากมาย

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

1. มนุษย์ทุกคนต้องถูกทดสอบ

2. อัลลอฮฺคือผู้ทรงประทานปัจจัยยังชีพมาให้แก่มนุษย์ทุกคน

3. อัลลอฮฺคือผู้ทรงทำให้สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ ทรงประทานโรค และทรงรักษาโรคทุกอย่างให้หายได้ตาม ความประสงค์ของพระองค์

4. เมื่อมีทรัพย์สินมากมายก็ต้องรำลึก ขอบคุณต่ออัลลอฮฺ และบริจาคให้กับคนยากจนอยู่เสมอ

5. เมื่อมีคนที่เกิดความเดือดร้อน เราต้องเข้าไปช่วยเหลือทันที

6. มะลาอีกะฮฺจำแรงร่างเป็นมนุษย์ได้

7. ขอดุอาอฺต่ออัลลอฮฺให้ทรงประทานความจำเริญต่อปศุสัตว์ที่เลี้ยงอย่างสม่ำเสมอ

8. ชนยุคก่อนก็มีการยืนยันในเอกภาพต่ออัลลอฮฺ


(1) (คัดจาก  : ฟัตหุลมะญีด ชัรหฺกิตาบุตเตาฮีด หน้า : 471-472)

 


@ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ warasatussunnah.net  E-mail : warasatussunnah@hotmail.com  วันที่ 20 ธันวาคม 56 เวลา 20.30 น.