ต้องอ่านอายะฮฺกุรซียฺในยามเช้าและยามเย็น


โดย วะร่อซะตุซซุนนะฮฺ

 

จากอุบัยยฺ อิบนุ กะอฺบ ร่อฎิยัลลอฮฺอันฮุ ว่า เขานั้นรู้สึกเสียใจที่ผลอินทผลัมมันได้ลดลงไป ดังนั้นเขาเลย เฝ้าไว้ในคืนหนึ่ง ปรากฏว่ามีสิ่งมีชีวิตรูปร่างคล้ายเด็กหนุ่มมา และให้สลามกับเขา อุบัยยฺก็ตอบ รับสลาม และถามเด็กหนุ่มคนนั้นว่า : ท่านเป็นใคร ? ญินหรือมนุษย์ ? เด็กหนุ่มตอบว่า : ไม่ใช่มนุษย์ แต่เป็นญิน –ในรายงานระบุว่า- ดังนั้นอุบัยยฺก็กล่าวว่า : สิ่งใดที่ทำให้เรารอดพ้นจากพวกท่าน ญินตนนั้นก็บอกว่า : อ่านอายะฮฺนี้ที่อยู่ในซูเราะฮฺอัลบะกอเราะฮฺซิ : อัลลอฮฺนั้นคือ ไม่มีพระเจ้า ที่ควรเคารพสักการะใดนอกจากพระองค์เท่านั้น ผู้ทรงเป็น (ตลอดกาล) ผู้ทรงบริหารกิจการทั้งหลาย...ซูเราะฮฺอัลบะกอเราะฮฺ อายะฮฺที่ 255”

บุคคลใดที่อ่านอายะฮฺนี้ในยามเย็นนั้น จะได้รับความปลอดภัย (จากการรบกวน) จากพวกเราจนถึง ตอนเช้า และบุคคลใดที่อ่านในยามเช้า จะได้รับความปลอดภัย (จากการรบกวน) จากพวกเราจน ถึงตอนเย็น

และเมื่อเช้าวันต่อมาอุบัยยฺได้มาหาท่านร่อซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม และได้บอกถึงเรื่อง ดังกล่าว (ที่สนทนากับญิน) ท่านร่อซูล ได้กล่าวว่า : เจ้าตัวร้ายได้พูดความจริง “

(บันทึกโดยอัลหากิม : 2064 ฏ็อบรอนียฺ,อัลกะบีร 201/1 อัลบานียฺ,เศาะเหี๊ยะหฺตัรฆีบ : 273/1) 1

แง่คิดจากเรื่องนี้

ท่านอุบัยยฺ อิบนุ กะอบฺ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุ ต้องการที่จะทราบถึงสาเหตุที่ทำให้ผลอินทผลัมนั้นลดลง จึงตั้งใจ ที่จะเฝ้าดูในตอนกลางคืน ซึ่งปรากฏว่าในคืนนั้นก็มีญินตนหนึ่งมาหาโดยมาในรูปของเด็กหนุ่ม เมื่อเป็นเช่นนี้ ท่านอุบัยยฺจึงทราบถึงสาเหตุที่อินผลัมลดลง จึงกล่าวถามถึง สิ่งที่จะทำให้ญินไม่มารบกวนอีก

ญินตนนั้นจึงบอกให้ท่านอุบัยยฺอ่านอายะฮฺกุรซียฺทั้งในยามเช้าและยามเย็น เพราะอายะฮฺนี้มันจะป้องกัน การรบกวนของพวกญิน

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

1.ญินนั้นมีการรับประทานอาหารเหมือนมนุษย์ ส่วนวิธีการรับประทานแบบไหนนั้น อัลลอฮฺเท่านั้นที่ทรงทราบ เรามิอาจทราบได้เพราะเป็นสิ่งที่เร้นลับ สิ่งที่เราพอจะทราบได้คือสิ่งที่มีตัวบทหลักฐานระบุชัดเจน

2.ญินแปลงกายเป็นมนุษย์ และสนทนาในภาษาของมนุษย์ได้

3.บรรดาญินรับทราบถึงคัมภีร์อัลกุรอ่านเช่นกัน จากการที่ญินตนนี้นั้นได้สนทนากับอุบัยยฺ และบอกถึงการ อ่านอายะฮฺกุรซียฺ ซึ่งเป็นอายะฮฺพวกญินกลัว

4.อัลกุรอ่านเป็นทางนำสำหรับมนุษย์และญิน

5.การอ่านอายะฮฺกุรซียฺทุกวัน ในยามเช้าและยามเย็นนั้น สามารถป้องกันการรบกวนของบรรดาญินได้


(1) (คัดจาก : มุคตะซ็อร อัลฟิกฮุลอิสลามียฺ ฟีเดาอิลกุรอ่านวัซซุนนะฮฺ โดย มุฮัมหมัด อิบนุ อิบรอฮีม อิบนุ อับดุลลอฮฺ อัตตุวัยญีรียฺ บทที่ว่าด้วยเรื่องอัซการยามเช้า ยามเย็น หน้า : 355)

 


@ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ warasatussunnah.net  E-mail : warasatussunnah@hotmail.com  วันที่ 6 มิถุนายน 56 เวลา 14.50 น.