ชีวประวัติง่าย ๆ ของนบีมุหัมมัด

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม

ที่มุสลิมต้องรู้


เรียบเรียงโดย วะร่อซะตุซซุนนะฮฺ

 

เชื้อสายของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม

มุหัมมัด อิบนิ อับดุลลอฮฺ อิบนิ อับดุลมุฏฏอลิบ อิบนิ ฮาชิม อิบนิ อับดุลมานาฟ อิบนิ กุศ็อย อิบนิ กิลาบ....... ...อิบนิ อิสมาอีล อิบนิ อิบรอฮีม อะลัยฮิสสลาม

การเกิดของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม

ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ถูกกำเนิดที่มักกะฮฺ ในวันจัทร์ เดือนเราะบีอุ้ลเอาว้าล ปีช้าง ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม เป็นเด็กกำพร้าซึ่งพ่อของท่าน (อับดุลลอฮฺ) เสียชีวิตในขณะที่ท่านอยู่ในครรถ์ของ มารดา (อามีนะฮฺ)

ประวัติสั้นๆ ของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม

เมื่อท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม อายุ 6 ปี มารดาของท่านก็เสียชีวิต ปู่ของท่าน (อับดุลมุฏฏอลิบ) ก็ดูแลรับเลี้ยงท่าน และ เมื่อท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม อายุได้ 8 ปี ปู่ของท่านก็เสียชีวิต หลังจากนั้น ลุงของท่าน (อบูฏอลิบ) ก็เลี้ยงดูท่าน ในช่วงวัยหนุ่ม ของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ท่านประกอบอา ชีพเลี้ยงแกะ และค้าขาย ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้ดำเนินชีวิตด้วย มารยาทอันดีงาม จนได้รับฉา ยานามว่า “อัลอะมีน


และเมื่อท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม อายุได้ 40 ปี ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนบี ในขณะที่ท่านอยู่ ในถ้ำฮิรออฺ ต่อจากนั้น ท่านก็เริ่มเรียกร้องผู้คนที่มักกะฮฺให้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺ และอิบาดะฮฺต่ออัลลอฮฺองค์เดียว ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ต้องประสบกับ ภัยอันตรายอย่างมากมายจากชาวมักกะฮฺ แต่ท่านก็อดทน จนกระทั่งศาสนาของอัลลอฮฺนั้นโดดเด่นจนถึงทุกวันนี้


และท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ก็อพยพจากมักกะฮฺไปสู่นครมะดีนะฮฺ ซึ่งที่มะดีนะฮฺนั้นได้มีบทบัญ ญัติและข้อตัดสินต่างๆ ถูกบัญ ญัติขึ้น รวมถึงความยิ่งใหญ่และความสมบูรณ์ของศาสนาหลังจากนั้นท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้เสียชีวิตในวันจันทร์ เดือนเราะบี อุ้ลเอาว้าล ปีที่ 11 จากการอพยพ ซึ่งขณะนั้น ท่านมีอายุได้ 63 ปี

ชื่อของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม

ท่านร่อซูลของอัลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม มีชื่อมากมายด้วยกัน อาทิเช่น มุหัมมัด , อะหมัด , อัลหาชิร , อัลอากิบ , อัลมาหียฺ , คอตะมัน นะบียีน , นะบียุร เราะหฺมะฮฺ , อัลฟาติหฺ , อัลมุบัชชิร , อันนะซีร และ ฯลฯ

กุนยะฮฺ (ชื่อที่นำหน้าด้วย อบู , อบา , อิบนุ , บินติ) ของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม

กุนยะฮฺของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ที่เป็นที่รู้จัก : อบู กอเซ็ม

กุนยะฮฺที่ญิบรีลเรียกท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม  : อบา อิบรอฮีม

แม่นมของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม

ษุวัยบะฮฺ อัซลามียะฮฺ , หะลีมะฮฺ อัซซะอฺดียะฮฺ

พี่น้องร่วมดื่มนมกับท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม

จาก ษุวัยบะฮฺ : อับดุลลอฮฺ อิบนิ ญะหัชฺ , ฮัมซะฮฺ อิบนิ อับดุลมุฏฏอลิบ , อบูซะละมะฮฺ อิบนิ อับดุลอะซัด , มัสรูหฺ อิบนิ ษุวัยบะฮฺ

จาก หะลีมะฮฺ : อับดุลลอฮฺ , อะนีซะฮฺ , หิซาฟะฮฺ

ภรรยาของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม

- คอดีญะฮฺ บินติ คุวัยลิด
- เซาดะฮฺ บินติ ซัมอะฮฺ
- อาอิชะฮฺ บินติ อบีบักร อัศศิกดิ๊ก
- หัฟเศาะฮฺ บินติ อุมัร อัลค็อฏฏอบ
- ซัยนับ บินติ คุซัยมะฮฺ
- ฮินดฺ บินติ อบีอุมัยยะฮฺ อัลมัคซูมียะฮฺ
- ซัยนับ บินติ ญะหชฺ
- ญุวัยริยะฮฺ บินติ อัลหาริษ
- เศาะฟียะฮฺ บินติ หุยัยฺ
- อุมมุหะบีบะฮฺ รอมละฮฺ บินติ อบีซุฟยาน
- มัยมูนะฮฺ บินติ อัลหาริษ
- มาริยะฮฺ อัลกุบฏิยะฮ

(ร่อฎิยัลลอฮุอันฮินน่า)

 ลูกของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม

- อัลกอเซ็ม
- อับดุลลอฮฺ
- อิบรอฮีท
- ซัยนับ
- รุก็อยยะฮฺ
- อุมมุกัลโซม
- ฟาฏิมะฮฺ    

(ริฎวานนุลลอฮุอะลัยฮิม)

ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม มีลูกชาย 3 คนก็คือ
กอเซ็ม และอับดุลลอฮฺ เกิดจากท่านหญิงคอดีญะฮฺ ส่วนอิบรอฮีม เกิดจากท่านหญิงมาริยะฮฺ อัลกุบฏียะฮฺ ลูกชายของท่านทั้งหมดเสียชีวิต ตั้งแต่เล็กๆ


     ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม มีลูกสาว 4 คนก็คือ
ซัยนับ , รุก็อยยะฮฺ , อุมมุกัลโซม , ฟาฏิมะฮฺ ลูกสาวของท่านทั้งหมดเกิดจากท่านหญิงค่อดิญะฮฺ พวกนางได้แต่งงานและเสียชีวิตก่อน ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ยกเว้นฟาฏิมะฮฺคนเดียว ที่เสียชีวิตหลังจากท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม

รูปร่างของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม

  1. ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม เป็นผู้ที่มีใบหน้างดงาม รูปร่างพอดี ไม่สูงโกร่ง และไม่เตี้ย
  2. ผิวของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม นั้นไม่ขาวมาก และไม่คล้ำ แต่สีผิวของท่านออกสีแดง
  3. ผมของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ดกดำ ไม่หยิก และไม่ยืดตรง แต่ผมของท่านหยักโสรก
  4. ร่างกายของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม สมบูรณ์ หน้าอกและไหล่กว้าง เคราหนา
  5. ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม คิ้วดกดำ นัยน์ตาดำ จมูกโด่ง

สงครามที่สำคัญของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม

สงครามบะดัร , สงครามอุหุด , สงครามบะนิ้ลนะฎีร , สงครามอะหฺซาบ , สงครามบนีกุร็อยเซาะฮฺ ,สงครามหุดัยบียะฮฺ , สงครามคอยบัร , สงครามฟัตหฺ(เปิดมักกะฮฺ) , สงครามหุนัยนฺ , สงครามตะบูก


 @ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ warasatussunnah.net  E-mail : warasatussunnah@hotmail.com วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 54 เวลา 07.00 .