มะอ์มูม ดูอัล-กุรอาน ขณะละหมาดตะราเวียหฺฺ


โดย ชมรมมุสลิมตาสา

มีคนถามอัล-อัลบานียฺว่า อนุญาตให้มะอ์มูม (ในการละหมาดตะราเวียหฺ) ถือและดูอัล-กุรอานอยู่หลังอิมาม และดูตามคำอ่านของอิมาม ได้หรือไม่ ?

ตอบ อย่า อย่า อย่า ทำเช่นนั้น เพราะมิใช่แนวทางสุนนะฮฺ

ถาม ถ้ากระทำเช่นนั้น ถือว่าละหมาดใช้ได้ไหม ?

ตอบ การละหมาดนั้นใช้ได้

ถาม แต่ท่านว่าผิดและแวกแนวทางสุนนะฮฺใช่ไหม ?

ตอบ ใช่

(ถอดความจาก เทปของท่าน เลขที่ 679 นาทีที่ 21)

มีคนถาม ท่านอับดุลอะซีซ บิน บาซ ว่า มีข้อตัดสินอย่างไรต่อมะอ์มูมถืออัล-กุรอานในการละหมาดตะราเวียหฺ ?

ตอบ ฉันไม่รู้ วิธีการนี้มาจากไหน แต่ที่รู้ชัดเจนว่าต้องนิ่ง คุชูออฺและไม่ถือเล่มอัล-กุรอาน แต่ต้องวางมือ ขวาบนมือซ้าย ดังปรากฏในสุนนะฮฺ หรือวางฝ่ามือขวาบนฝ่ามือซ้าย และตั้งอยู่บนอก ซึ่งเป็นทัศนะที่มีน้ำหนัก และแล้วการดูอัล-กุรอานนั้น จะทำให้สุนนะฮฺเหล่านี้หายไป เนื่องจากมิได้มีการปฏิบัติ อีกทั้งสายตาก็จะเพลิด เพลินไปกับการดูตัวอักษร โดยบางครั้งจะอ่านตามคำอ่านของอิมาม ซึ่งจะทำให้การฟังคำอ่านของอิมาม ลดน้อยลง สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ฉันคิดว่า เป็นการละเลยต่อสุนนะฮฺที่พึงปฏิบัติ นั้นคือ นิ่งและฟัง .....หากมีคนหนึ่ง ที่ดุอัล-กุรอานเพื่อตรวจสอบการอ่านของอิมามและมีเหตุจำเป็น ก็ถือว่า กระทำได้ แต่หากกระทำกันหลาย ๆ คน ก็ถือว่าผิดแนวทางสุนนะฮฺ

(จากหนังสือ อัล-ญะวาบ อัศ-เศาะฮีหฺ มิน อะหฺกาม เศาะลาฮฺ อัล-ลัยษฺ วัต-ตะราเวียหฺ)

มีคนถามท่านมุฮัมหมัด ศอลิหฺ อัล-อุษัยมีน ว่า มีข้อตัดสินอย่างไร เมื่อมีมะอ์มูมถืออัล-กุรอานในการละหมาด ตะราเวียหฺ โดยมีเหตุผลว่า เพื่อตรวจสอบการอ่านของอิมาม ?

ตอบ การดูอัล-กุรอ่านเช่นนี้ ผิดแนวทางสุนนะฮฺเพราะ

1. เพิกเฉยต่อการวางมือขวาบนมือซ้ายขณะยืน

2. เป็นการนำไปสู่การเคลื่อนไหวของอวัยวะที่ไร้ความจำเป็น เช่น เปิด ปิดอัลกุรอาน หรือนำไปหนีบใต้รักแร้เป็นตัว

3. ผู้ละหมาดอาจจะสนใจแต่พฤติกรรมการเคลื่อไหวข้างต้น

4. ผู้ที่ละหมาดจะละเลยต่อการที่สุหญูด ซึ่งนักวิชาการหลายคน ถือว่า การมองที่สุหญูดนั้นเป็นสุนนะฮฺและมี ความประเสริฐกว่า

5. บางครั้งผู้ที่กระทำเช่นนี้ ลืมตัวไปว่า  กำลังปฎิบัติการละหมาด ขาดความสนใจจริง ๆ

(จากหนังสือ มัจมุอฺ ฟะตะวาของท่าน คำถามที่ 819)


 


@ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ warasatussunnah.net  E-mail : warasatussunnah@hotmail.com วันที่ 11 กรกฎาคม 56 เวลา 18.20 .