สาเหตุที่ทำให้อีหม่านเพิ่มขึ้นและลดลง :


แปลโดย วะเราะษะตุสซุนนะฮ์

 

สาเหตุที่ทำให้อีหม่านเพิ่มขึ้น 4 ประการ

ประการแรก : การรู้จักอัลลอฮ์ ทั้งทางด้านพระนามต่าง ๆ ตลอดจนคุณลักษณะต่าง ๆ ของพระองค์ เพราะทุกครั้งที่มนุษย์รู้จักอัลลอฮ์เพิ่มมากขึ้นทั้งทางด้านพระนามต่าง ๆ ตลอดจนคุณลักษณะต่าง ๆ ของพระองค์ อีหม่านของเขาก็จะเพิ่มมากขึ้น

ประการที่สอง :  พิจารณาในอายะฮ์ต่าง ๆ ในเรื่องของการสรรค์สร้างสรรพสิ่งบนโลกและอายะฮ์ ที่เกี่ยวกับบทบัญญัติ

ประการที่สาม : เชื่อฟัง ภักดีต่ออัลลอฮ์และประกอบคุณงามความดีอย่างมากมาย

ประการที่สี่ : ละทิ้งสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนในการที่จะเข้าใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์

สาเหตุที่ทำให้อีหม่านลดลง 4 ประการ

ประการแรก : ไม่ทำความรู้จักอัลลอฮ์ ทั้งทางด้านพระนามต่าง ๆ ตลอดจนคุณลักษณะต่าง ๆ ของพระองค์

ประการที่สอง :  ไม่ยอมพิจารณาในอายะฮ์ต่าง ๆ ในเรื่องของการสรรค์สร้างสรรพสิ่งบนโลกและอายะฮ์ ที่เกี่ยวกับบทบัญญัติ

ประการที่สาม : ปฏิบัติอามาลอิบาดะฮ์น้อย

ประการที่สี่ : ปฏิบัติสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์

 

คัดจาก : มูฮัมหมัด อิบนุ ศอเลียห์ อิบนุ อุษัยมีน , ชัรห์อัลอะกีดะฮ์ อัลวาซิฏียะฮ์ , เบรุต : อัลมักตะบะฮ์ อัลอัศรียะฮ์ , หน้า : (439-440)


 


@ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ warasatussunnah.net  E-mail : warasatussunnah@hotmail.com  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 58 เวลา 19.30 น.