จงพิจารณาบุคคลที่จะรับความรู้ศาสนาจากเขา


แปลโดย วะเราะษะตุสซุนนะฮ์

 

ท่านอิหม่ามมุฮัมหมัด อิบนุ ซิรีน เราะฮิมะฮุลลอฮ์ ได้กล่าวว่า :

هَذَا الْحَدِيْثُ دِينٌ، فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُوْنَ دِيْنَكُمْ

ความจริงแล้วฮะดีษคือศาสนาอย่างหนึ่ง ฉะนั้นแล้วจงพิจารณาจากบุคคลที่ท่านจะรับศาสนา ของท่านจากเขา

บันทึกโดยมุสลิม บทนำ : (26) ติรมีซีย์ , ชะมาอิล มุฮัมมะดียะฮ์ หมวดที่ว่าด้วยความฝันของท่านนะบีย์ , เลขที่ : (415)

ชัยค์อับดุรเราะซาก อิบนุ อับดุลมุห์ซิน อัลบัดร์ ฮะฟิเซาะฮุลลอฮ์ ได้อธิบายว่า : “ท่านอิหม่ามติรมีซีย์ เราะฮิมะฮุลลอฮ์ ได้ปิดท้ายตำราเล่มนี้ (ชะมาอิล มูฮัมมะดียะฮ์) ด้วยกับอาษาร (ร่องรอยคำกล่าว) ของท่านมุฮัมหมัด อิบนุ ซิรีน  เราะฮิมะฮุลลอฮ์ ที่ได้กล่าวว่า : “ความจริงแล้วฮะดีษคือศาสนาอย่างหนึ่ง” หมายถึง ฮะดีษที่ถูกพาดพิงอ้างไปถึงท่านนะบีย์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม คือศาสนาอย่างหนึ่ง (และประโยคที่ว่า) “ฉะนั้นแล้วจงพิจารณาจากบุคคลที่ท่านจะรับศาสนาของท่านจากเขา

ท่านอับดุลลอฮ์ อิบนุ มุบาร็อก ได้กล่าวว่า :

الْإِسْنَادُ مِنَ الدِّينِ، وَلَوْلَا الْإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ

การสืบสายรายงานฮะดีษนั้นเป็นส่วนหนึ่งของศาสนา หากว่าไม่มีการสืบสายรายงานแล้วไซร้ ก็จะมีการแอบอ้างว่าบุคคลนั้นต้องการแบบนี้ ต้องการแบบนั้น

บันทึกโดยมุสลิม บทนำ : (32)

ดังนั้นแล้วไม่ใช่ว่าทุกคนที่รายงานฮะดีษต่าง ๆ นั้นจะถูกรับการรายงานของเขาทั้งหมด แต่ว่าจำเป็นที่เขาจะต้องถูกยืนยันถึงความมีคุณธรรม และความจำที่แม่นยำ

...และนี่คือความสำคัญในการรักษาฮะดีษต่าง ๆ ของท่านนะบีย์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ของบรรดาปวง ปราชญ์ เราะฮิมะฮุมุลลอฮ์ ตั้งแต่อดีตและปัจจุบัน ซึ่งพวกเขาได้เขียนตำราว่าด้วยเรื่องของฮะดีษต่าง ๆ ที่เศาะเฮียห์ (ถูกต้อง) ไว้โดยเฉพาะ ตำราว่าด้วยเรื่องของฮะดีษต่าง ๆ ที่เฎาะอีฟ (อ่อน) ไว้โดยเฉพาะ ตำราว่าด้วยเรื่องของฮะดีษต่าง ๆ ที่โกหกขึ้นไว้โดยเฉพาะ ซึ่งไม่อนุญาตให้รายงานฮะดีษจำพวกนี้ นอกจากจะแจ้งให้ทราบถึงสภาพของมัน (บอกด้วยว่ามันเป็นฮะดีษอ่อน หรือฮะดีษที่โกหก) แท้ที่จริงแล้ว มุสลิมนั้นเมื่อศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะของท่านนะบีย์ หรือเรื่องราวต่าง ๆ ของศาสนาในเรื่องอื่น ๆ จำเป็นอย่าง ยิ่งที่เขาจะต้องให้ความใส่ใจต่ออาษาร (ร่องรอยคำกล่าว) ที่ถูกต้องมั่นคง คือบรรดาฮะดีษต่าง ๆ ที่ถูกพาดพิงถึง ท่านนะบีย์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม และสิ่งที่เป็นรายงานจากเศาะฮาบะฮ์ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม

 

คัดจาก : อับดุรเราะซาก อิบนุ อับดุลมุห์ซิน อัลบัดร์ , ชัรห์ชะมาอิล อันนะบีย์ , หน้าที่ : (458)


 


@ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ warasatussunnah.net  E-mail : warasatussunnah@hotmail.com  วันที่ 3 มีนาคม 58 เวลา 09.10 น.