สาเหตุในการตั้งชื่อหนังสืออะกีดะฮ์นี้ว่า “อะกีดะฮ์ อัลวาซฏียะฮ์”


แปลโดย วะเราะษะตุสซุนนะฮ์ฺ

 

ท่านชัยคุลอิสลาม อิบนุ ตัยมียะฮ์ ได้กล่าวไว้ในหนังสือ “มัจมูอฺ อัลฟะตะวา” เล่ม 3 หน้า 164 ว่า :

“นี่คือสาเหตุในการเขียนหนังสือเล่มนี้ : ได้มีผู้พิพากษาคนหนึ่งจากเมืองวาซิฏ (ในอิรัก) มาหาฉัน - เป็นผู้อาวุโส มีนามว่า “รอดียุดดีน อัลวาซิฏีย์” ยึดหลักฟิกฮ์มัซฮับชาฟิอีย์ ได้มาหาเราในระหว่างทางไปทำฮัจญ์ ชัยค์คนนี้เป็นผู้ที่เปี่ยมไปด้วยความดีงามและเคร่งครัดในศาสนา เขาได้เล่าให้ฟัง ถึงสภาพผู้คนในเมืองของเขา และในรัฐของพวกตาตาร์ (มองโกล) ที่เต็มไปด้วยความโง่เขลา ความอธรรม ย่ำยีศาสนาและความรู้

เขาได้ขอให้ฉันเขียนหนังสือ อะกีดะฮ์ เพื่อเขาและครอบครัวจะได้ใช้เป็นหลักในการยึดมั่น แต่ฉันได้ปฏิเสธ โดยกล่าวว่า : มีผู้คนได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับอะกีดะฮ์มากมายแล้ว ฉะนั้นจงไปยึดเอาบาง (ตำรา) อะกีดะฮ์ของบรรดาอิหม่ามชาวซุนนะฮ์ (ที่ถูกเขียนไว้แล้ว)

ดังนั้นเขาก็ได้รบเร้า ที่จะให้เขียนให้ โดยกล่าวว่า: ฉันไม่ต้องการ (ตำรา) หลักความเชื่อใด ๆ เว้นเสียแต่ (ตำรา) อะกีดะฮ์ที่ท่าน (อิบนุ ตัยมียะฮ์) เขียน ดังนั้น ฉันจึงลงมือเขียนตำราให้แก่เขา ในขณะที่ฉันนั่งอยู่หลังเวลาอัศร์ (ช่วงเย็น) และหลายเล่มได้ถูกแจกจ่าย และคัดลอกอย่างมากมาย ในอียิปต์ , อิรัก และที่อื่นๆ”

 

(คัดจาก :มัซกัรอัลฆุรวะตุลวุษกอ ลิลบะห์ษิลอิลมีย์ วะตะห์กีกอัตตุรอษ เรียบเรียง , ญามิอุลดุรูซอัลอะกีดะฮ์ ฟี ชัรห์อัลอะกีดะฮ์อัลวาซิฏียะฮ์ , ไคโร ; ดารุอิบนุหัซม์ (ฮ.ศ. 1430 ) , บทที่ว่ามุก็อดดิมะฮ์อันวาซิฏียะฮ์ , หน้า : (18)


 


@ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ warasatussunnah.net  E-mail : warasatussunnah@hotmail.com  วันที่ 30 พฤศจิกายน 57 เวลา 18.30 น.