เงื่อนไขของการเตาบะฮฺ (กลับเนื้อกลับตัว)


แปลโดย วะร่อซะตุซซุนนะฮฺ

 

บรรดาปวงปราชญ์ได้กล่าวว่า : การเตาบะฮฺ (กลับเนื้อกลับตัว) นั้น จำเป็นสำหรับทุก ๆ ความผิดบาปที่เกิดขึ้น หากว่าเป็นบาปที่ละเมิดระหว่างมนุษย์กับอัลลอฮฺ ตะอาลา โดยไม่ได้เกี่ยวข้องระหว่างสิทธิของมนุษย์ด้วยกัน ดังนั้นการเตาบะฮฺ (กลับเนื้อกลับตัว) ประกอบไปด้วย 3 เงื่อนไขดังต่อไปนี้  :

ประการแรก  : เลิกกระทำบาปนั้น

ประการที่สอง : เสียใจจากการกระทำบาปนั้น

ประการที่สาม : ต้องตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะไม่ไปกระทำบาปนั้นอีกตลอด ฉะนั้นหากว่าขาดประการใดประการหนึ่งจากสามประการข้างต้น การเตาบะฮฺของเขาก็ใช้ไม่ได้

แต่หากว่าเป็นการละเมิดสิทธิระหว่างมนุษย์ด้วยกันนั้น ดังนั้นเงื่อนไขของการเตาบะฮฺประกอบไปด้วย 4 ประการ : 3 ประการข้างต้นที่กล่าวมา

และประการที่ 4 การทำให้บริสุทธิ์จากการละเมิดสิทธิของเจ้าของสิทธิ์นั้น

- หากว่าเป็นการละเมิดเรื่องของทรัพย์สินหรืออะไรทำนองนี้ ต้องคืนทรัพย์สินนั้นให้กับเจ้าของ

- หากว่าเป็นโทษในข้อหาของการกล่าวใส่ร้ายว่าละเมิดประเวณีหรืออะไรทำนองนี้ ต้องไปยอมรับโทษ หรือไปขอให้อภัยจากผู้ถูกใส่ร้าย

- หากว่าเป็นการนินทา ก็ต้องขอให้เขายกโทษให้

และจำเป็นที่จะต้องกลับเนื้อกลับตัวจากบาปทั้งหมด หากสำนึกผิดจากความผิดบางอย่าง การสำนึกผิดก็ใช้ได้ เฉพาะความผิดนั้น ตามทรรศนะของบรรดาผู้ที่อยู่บนความถูกต้อง ส่วนความผิดบาปที่เหลือก็ยังคงอยู่ต่อไป

 

(คัดจาก : ริยาฎุศศอลิฮีน บทนำในเรื่องการเตาบะฮฺ หน้าที่ : 11 , อิหม่าม อบีซะกะรียา ยะหฺยา อิบนุ ชัรฟฺ อันนะวาวียฺ , ดารุสลาม )


 


@ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ warasatussunnah.net  E-mail : warasatussunnah@hotmail.com  วันที่ 20 มีนาคม 57 เวลา 20.30 น.