6 เศาะหาบะฮ์ที่รายงานหะดีษมากที่สุด :


แปลโดย วะร่อซะตุซซุนนะฮฺ

 

1 - ท่านอบู ฮุร็อยเราะฮ์ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ได้รายงานหะดีษมา 5374 หะดีษ

2 - ท่านอับดุลลอฮ์ อิบนุ อุมัรฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ได้รายงานหะดีษมา 2630 หะดีษ

3 - ท่านอนัส บิน มาลิก เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ได้รายงานหะดีษมา 2286 หะดีษ

4 - ท่านหญิงอาอิชะฮ์ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา ได้รายงานหะดีษมา 2210 หะดีษ

5 - ท่านอับดุลลอฮ์ อิบนุ อับบาส เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา ได้รายงานหะดีษมา 1660 หะดีษ

6 - ท่านญาบิรฺ บิน อับดุลลอฮ์ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ได้รายงานหะดีษมา 1540 หะดีษ

 

(คัดจาก :ดร.มุฮัมหมัด อัฏเฏาะห์ฮาน , ตัยซีร มุศเฏาะละฮุลฮะดีษ , บทที่ว่าด้วยเรื่องมะอ์ริฟะตุศ เศาะฮาบะฮ์ , ดารุลฟิกร์ หน้า : (165))


 


@ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ warasatussunnah.net  E-mail : warasatussunnah@hotmail.com  วันที่ 7 กันยายน 57 เวลา 12.30 น.