ศาสนา คือการตักเตือนกัน


โดย วะร่อซะตุซซุนนะฮฺ

 

 

จากอบีรุก็อยยะฮฺ (คือ) ตะมีม อิบนิเอาสฺ อัดดารียฺ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุ ว่า แท้จริงท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัล ลัม กล่าวว่า

أَلدِّينُ الْنَصِيْحَةُ (ثلاثا) قُلنا : لِمَنْ يا رسول الله ؟ قال : لِله (عزوجل) وَلْكِتابِهِ ولِرَسُولِهِ و لأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وعامَتِهِمْ

"ศาสนาคือการตักเตือนกัน (สามครั้ง) พวกเรากล่าวว่า : (การตักเตือน) ต่อผู้ใดกันโอ้ท่านร่อซูลุลลอฮฺ ? ท่านร่อซูลได้ตอบว่า : ต่อพระองค์ อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ต่อคัมภีร์ (อัลกรุอ่าน) ของพระองค์ ต่อร่อซูล (นบีมุฮัมมัด) ของพระองค์ ต่อบรรดาผู้นำมุสลิม และต่อบรรดา มุสลิมทั่วไป "

(บันทึกโดยมุสลิม : 55)

คำอธิบาย :

ท่านร่ิอซูลได้ชี้แจงถึงความสำคัญ ความยิ่งใหญ่ ของการตักเตือนซึ่งกันและกันในศาสนาอิสลามด้วยความ บริสุทธิ์ใจ มุสลิมมีหน้าที่ต้อง ตักเตือนซึ่งกันและกัน ในเรื่องที่ดี และเรื่องที่ไม่ดี เพราะบางครั้งคนหนึ่งคนใดอาจ เผลอไปทำสิ่งไม่ดีโดยการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เราต้องตักเตือน และบอกกล่าวกับเขา หรือบางคนอาจ จะมองเรื่อง ที่ดีๆ เป็นเรื่องเล็กน้อย เราต้องชี้แนะให้เห็นถึงความสำคัญในเรื่องนั้น และการตักเตือนกันใน ฮะดีษบทนี้นั้น ก็คือ

1. ต่อพระองค์อัลลอฮฺ ก็คือ ต้องเชื่อมั่นต่อพระองค์อย่างแน่วแน่ ในการเป็นพระผู้ทรงสร้างสรรพสิ่งในโลก ผู้ให้เป็น ผู้ให้ตาย ผู้ทรงอภิบาล เป็นผู้ทรงได้รับ การกราบไหว้ และต้องเชื่อฟังในสิ่งที่เป็นคำสั่งใช้และออก ห่างในสิ่งที่เป็นคำสั่งห้าม

2. ต่อคัมภีร์ (อัลกรุอ่าน) ของพระองค์ ก็คือ ต้องศรัทธาว่าอัลกรุอ่าน คือ ถ้อยคำดำรัสที่มาจากอัลลอฮฺ ถูกประทานมาให้ท่านนบีมุฮัมมัด ไม่ได้เป็นสิ่งที่ถูกสร้าง และเราจะต้องปฏิบัติตามข้อคิดต่างๆ และต้องอ่านทุกวัน เป็นประจำ

3. ต่อร่อซูล (นบีมุฮัมมัด) ของพระองค์ ก็คือ ต้องเชื่อมั่นว่าท่านเป็นบ่าวของอัลลอฮฺ และเป็นศาสนฑูตของ พระองค์ ปฏิบัติในสิ่งที่ท่านสั่งใช้ และออกห่างจาก สิ่งที่ท่านห้าม รวมถึงปฏิบัติตามแบบอย่างในชีวิตประจำวัน ของท่าน

4. ต่อบรรดาผู้นำมุสลิม ก็คือ ต้องเชื่อฟังผู้นำมุสลิมในสิ่งที่ดีในเรื่องศาสนา อย่าเชื่อฟังในสิ่งที่ฝ่าฝืนอัลลอฮฺ ช่วยเหลือในสิ่งที่ดี ห้ามปราบใน เรื่องที่ไม่ดี

5. และต่อบรรดามุสลิมทั่วไป ก็คือ ชี้แนะและให้ความรักกันระหว่างมุสลิมในสิ่งที่เป็นความดี

บทเรียนจากหะดีษ :

1. จะต้องตักเตือนซึ่งกันและกันในเรื่องศาสนาด้วยความบริสุทธิ์ใจ

2. จะต้องกำชับพี่น้องมุสลิมให้ยึดมั่นต่ออัลลอฮฺ ต่อร่อซูล ต่อคัมภีร์ และหลักคำสอนต่างๆ ในอิสลาม

3. ถ้าเราไม่ตักเตือนซึ่งกันและกัน ความชั่วจะแพร่ระบาด และเมื่อพระองค์อัลลอฮฺประสงค์จะลงโทษ ให้เกิดภัย บะลาอฺต่าง ๆ ทั้งคนดีและคนชั่ว ก็จะประสบทั้งหมด

4. ถ้าเรื่องไหนเป็นสิ่งที่สำคัญ ท่านร่อซูลจะกำชับไว้หลายครั้งด้วยกัน


 


@ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ warasatussunnah.net  E-mail : warasatussunnah@hotmail.com