ความประเสริฐของการแสวงหาความรู้


โดย วะร่อซะตุซซุนนะฮฺ

 

มีรายงานจากอบูฮุร็อยเราะฮฺ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุ เล่าว่า ท่านร่อซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้กล่าวว่า

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

บุคคลใดที่ออกเดินทางแสวงหาความรู้ อัลลอฮฺจะทรงทำให้เส้นทางไปสวรรค์สำหรับเขานั้นเป็นเรื่อง ที่ง่ายดาย

(บันทึกโดยติรมีซียฺ หมวดที่ว่าด้วยเรื่องความรู้ บทที่ว่าความประเสริฐของการแสวงหาความรู้ : 2646 เชคอัลบานียฺ ระบุว่าหะดีษนี้เศาะเหี๊ยะหฺ ในเศาะเหี๊ยะหฺติรมีซียฺ : 2646)

คำอธิบาย :

ความรู้ต่าง ๆ ของบทบัญญัติอิสลามนั้น ประเสริฐ และมีเกียรติกว่าความรู้อื่น ๆ และแน่นอนเป้นสิ่งที่อิสลามส่ง เสริมให้แสวงหาความรู้ เพียรพยายามในการที่จะได้รับความรู้ต่าง ๆ ที่มีจากอัลกุรอ่านและซุนนะฮฺของท่านนบี มุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม

และในหะดีษบทนี้นั้นท่านนบีได้ชี้แจงถึงการที่บุคคลหนึ่งเดินทางออกไปแสวงหาความรู้ บางครั้งก็เดินทางจาก สถานที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง หรือจากประเทศหนึ่งไปประเทศอื่น ๆ หรือบุคคลหนึ่งปฏิบัติสิ่งที่เป็นสาเหตุในการได้ รับความรู้ เช่น การท่อง การเรียน การทำความเข้าใจ ซึ่งประหนึ่งว่าบุคคลนั้นกำลังแสวงหาความรู้อยู่ ดังนั้น อัลลอฮฺก็ทรงทำให้เส้นทางไปสวรรค์ง่ายดาย ด้วยการที่บุคคลนั้นเข้าใจและปฏิบัติตามความรู้ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งความรู้เหล่านั้นทำให้ใกล้ชิดอัลลอฮฺ ดังนั้นเขาก็จะเข้าสู่สวรรค์ของพระองค์

โอ้อัลลอฮฺ ขอให้ความรู้ที่พระองค์สอนเราเป็นประโยชน์กับเรา และให้เราได้รู้สิ่งที่เป็นประโยชน์กับเราด้วยเถิด โอ้พระผู้อภิบาลแห่งสากลโลก

บทเรียนจากหะดีษ :

1. ความรู้ในบทบัญญัติอิสลามนั้นประเสริฐและยิ่งใหญ่

2. ส่งเสริมให้เดินทางเพื่อแสวงหาความรู้

3. การแสวงหาความรู้ที่ถูกต้องนั้น พระองค์อัลลอฮฺจะตอบแทนอย่างมาก

 


@ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ warasatussunnah.net  E-mail : warasatussunnah@hotmail.com  วันที่ 17 พฤศจิกายน 55 เวลา 23.00 น.