ผลตอบแทนการงานต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับเจตนา


โดย วะร่อซะตุซซุนนะฮฺ

 

    มีรายงานจากอมีรุ้ลมุอฺมินีน อบีหัฟซิน (คือ) อุมัรฺ อิบนิค็อตต็อบ (รอฎิยัลลอฮุอันฮุ)ได้กล่าวว่า : ฉันได้ยิน ท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะ ซัลลัม ท่านกล่าวว่า

إِنَّما الأَعْمالُ بِالنِّيَاتِ , وإِنَّما لِكُلِّ امْرِئٍ ما نوى , فمَنْ كانت هِجْرَتُهُ إِلى الله ورسوله فَهِجْرَتُهُ إِلَى الله ورسوله , ومَنْ كانت هِجْرَتُهُ لِدُنْيا يُصِيْبُها , أَوْ امرَأَةٍ يَنْكِحُها فهجرته إلى ما هاجَرَ إِليهِ

"แท้จริงการงานต่างๆนั้นขึ้นอยู่กับการตั้งเจตนา , และแท้จริงแล้วทุกคนจะได้รับ (ผลตอบแทน) ตามที่ เขาตั้งใจไว้ , ดังนั้นใครที่การ อพยพของเขา (ตั้งใจ) เป็นไปเพื่ออัลลอฮฺและร่อซูลของพระองค์ , ดังนั้น การอพยพของเขาก็เป็นไปเพื่ออัลลอฮฺและร่อซูลของพระองค์ , และใครที่การอพยพ ของเขา (ตั้งใจ) เป็นไปเพื่อ (ผลประโยชน์) ทางโลกดุนยาที่จะได้รับ ,หรือเพื่อสตรีนางหนึ่งที่เขาจะแต่งงานด้วย ฉะนั้น การอพยพของเขา ก็เป็นไปตาม (เจตนา) ที่เขาอพยพไปนั่นเอง"

(บันทึกโดยบุคอรีย์  : 1  มุสลิม : 1907 อบุดาวุด : 2201)

คำอธิบาย  :

      ฮะดีสนี้เป็นฮะดีสที่มีความสำคัญมาก ซึ่งท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะ ซัลลัม ได้อธิบายไว้ว่า การงาน ต่าง ๆ นั้นไม่ว่าจะเป็น คำพูดต่างๆ การกระทำต่าง ๆ จะไม่ถูก ตอบแทน นอกเสียจาก การมีเจตนาที่ดีเสียก่อน ฉะนั้นถ้ามีเจตนาที่ดีบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺในการงานใดก็ตามแต่ การงานนั้นก็จะเป็นการงานที่ดี ได้รับผลตอบ แทนที่ดี จากอัลลอฮฺ และเช่นเดียวกันถ้ามีเจตนาที่ไม่ดีไม่บริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺในการงานใด ก็แล้วแต่ การงาน นั้นก็จะเป็นการงาน ที่ไม่ดี ภาคผลหรือผลตอบแทนก็จะถูก บั่นทอน จนกระทั่งอาจจะไม่เหลือเลยก็ได้  ดังเช่น การอพยพ ใครที่เขาอพยพเดินทางไปยังดาริสสลาม (มะดีนะฮฺ) เพื่ออัลลอฮฺและร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะ ซัลลัม และปราถนา ที่จะเรียนรู้ ศาสนาอิสลาม แน่นอนสิ่งที่เขาเจตนาไว้นั่นก็จะประสบกับเขา ไม่ว่าจะเป็นผล ตอบแทนจากพระองค์อัลลอฮฺ และความเข้าใจในอิสลาม แต่ถ้าการอพยพ ของเขา ตั้งใจเพื่อสิ่งอื่นในโลกดุน ยานี้ ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ต่างๆ หรือเพื่อที่จะแต่งงานกับผู้หญิง เขาก็จะได้รับผลประโยขน์ และได้แต่งงานกับ ผู้หญิงตามที่ เจตนาไว้ ส่วนผลบุญในการอพยพนั้นก็จะสูญไป

บทเรียนจากหะดีษ :

1.แท้จริงผลตอบแทนของการงานต่างๆนั้น ขึ้นอยู่กับการตั้งเจตนา

2.อัลลอฮฺจะทรงพิจารณาเจตนาในจิตใจส่วนลึกของบ่าวแต่ละคน มิใช่เพียงภาพลักษ์แต่ภายนอกเท่านั้น

3. การงานใดก็แล้วแต่หากเป็นสิ่งที่ดี และบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺอย่างแท้จริง สิ่งเหล่านั้นย่อมถือเป็นอิบาดะฮ ฺเช่นเดียวกัน ฉะนั้นการกระทำของ มุอฺมินทุกสิ่งทุกอย่าง จึงต้องกระทำด้วยเจตนาเพื่ออัลลอฮฺเป็นสำคัญเท่านั้น การงานนั้นจึงจะมีผลที่ดีทั้งในโลกนี้และโลกหน้า

4.ส่วนการงานใดที่มีเจตนาแฝงไปด้วย เกียรติยศ ชื่อเสียง หรือหญิงสาวที่ตนรัก การงานเหล่านั้นก็จะมีผลใน ดุนยาเท่านั้น แต่ในอาคิเราะฮฺ ย่อมไร้ผล โดยเฉพาะ การงานที่เป็นอิบาดะฮฺหลัก เช่น การละหมาด,ถือศีลอด, ทำฮัจญ์ หรือบริจาค หากกระทำเพื่อสิ่งอื่น ย่อมเข้าข่ายบาปใหญ่ ด้วยอีกด้วย


 


@ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ warasatussunnah.net  E-mail : warasatussunnah@hotmail.com