ห้ามประดิษฐ์ คิดค้น ต่อเติมในเรื่องของศาสนา


 โดย วะร่อซะตุซซุนนะฮฺ

 

มีรายงานจากมารดาของผู้ศรัทธา อุมมิอับดิลลาฮฺ (คือ) ท่านหญิงอาอิชะฮฺ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮา ได้กล่าวว่า ท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะ ซัลลัม ได้กล่าวว่า

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

"ผู้ใดประดิษฐ์สิ่งใหม่ขึ้นมาในกิจการของเรา (บทบัญญัติของเรา) นี้ เป็นสิ่งที่ไม่มี (หลักฐาน) จากมัน ดังนั้นมันจะถูกตีกลับ (ปฎิเสธ)"

(บันทึกโดยบุคอรียฺ : 2697  มุสลิม : 1718)

และอีกสายรายงานของอิหม่ามมุสลิมว่า

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

"และผู้ใดปฏิบัติงานหนึ่งงานใด ที่ไม่มีอยู่ในกิจการของเรา (บทบัญญัติของเรา) กิจการงานนั้นคือสิ่ง ที่ถูกตีกลับ (ปฏิเสธ)"

(บันทึกโดย มุสลิม : 1718) 

คำอธิบาย :

    ท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้ชี้แจงให้เราได้ทราบในฮะดีสบทนี้ว่า ผู้ใดที่ประดิษฐ์คิดค้นสิ่งหนึ่ง ที่ไม่มีปรากฎในศาสนาของเรา หรือไม่มีปรากฎใน บทบัญญัติ มาปฏิบัติและคิดว่าเป็นเรื่องศาสนา กิจการงาน เหล่านั้นจะไม่ยังประโยชน์ใดๆ ให้กับเขาเลย และมันจะถูกตีกลับ ก็คือ ไม่เป็นที่ยอมรับนั่นเอง เพราะสิ่ง ที่จะเป็น บทบัญญัติทางศาสนานั้น ต้องมาจากตัวบทของอัลกรุอ่าน และคำสอนของท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ วะซัลลัม เท่านั้น ห้ามต่อเติม หรือตัดทอน เป็นอันขาด

    การประดิษฐ์คิดค้น ต่อเติม สิ่งใหม่ๆ ขึ้นมาในศาสนานั้น ถูกเรียกว่า "บิดอะฮฺ" และทุกๆสิ่งที่เป็นบิดอะฮฺนั้น จะนำไปสู่การหลงผิด และการหลง ผิดนั้นจะนำไปสู่ ไฟนรก  วัลลอฮุตะอาลาอะอฺลัม

บทเรียนจากหะดีษ :

1. บทบัญญัติในศาสนาต้องมาจากตัวบทของอัลกรุอ่าน และอัลฮะดีส ห้ามต่อเติม หรือตัดทอน

2. ห้ามประดิษฐ์ คิดค้น ต่อเติม กิจการงานต่างๆ ในเรื่องของศาสนาเป็นอันขาด

3. สิ่งที่ต่อเติม คิดค้น ขึ้นมาใหม่ในศาสนานั้น จะไม่ถูกตอบรับ

4. สิ่งที่ต่อเติม คิดค้น ขึ้นมาใหม่ในศาสนานั้น จะนำไปสู่ความหลงผิด


 


@ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ warasatussunnah.net  E-mail : warasatussunnah@hotmail.com