ฟะตาวา ว่าด้วยหุกุมของบิดอะฮฺ ตอนที่ 2


โดย คณะกรรมการถาวรเพื่อการวิจัยทางวิชาการ การฟัตวา การเชิญชวน และการแนะนำ ประจำประเทศซาอุดิอาระเบีย

แปลโดย : อับดุลอาซีซ  สุนธารักษ์

 

คำถาม :  อะไรคือบิดอะฮ์ในศาสนา และอะไรคือความหมายของมัน?

คำตอบ :จุดประสงค์ในคำกล่าวของท่านนะบีย์ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะซัลลัม  ที่ว่า :

إياكم ومحدثات الأمور

ความว่า : “พวกเจ้าทั้งหลายจงระวัง สิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ ๆ ในศาสนา

คือ : ทุกสิ่งที่ผู้คนอุตริกรรมขึ้นใหม่ในศาสนาอิสลาม ทั้งด้านความเชื่อ  ด้านพิธีกรรม  และด้านอื่น ๆ ที่ไม่มี รายงานมาจากอัลกุรอ่านและซุนนะฮฺที่ถูกต้องของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม    โดยที่พวกเขายึดถือ มันเป็นศาสนา และเคารพพักดีต่อพระองค์อัลลอฮฺด้วยกับสิ่งนั้น พวกเขาได้อ้างว่ามันคือสิ่งที่ถูกบัญญัติมา

 แต่ความเป็นจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่  มันคือสิ่งที่ถูกอุตริขึ้น และเป็นที่ต้องห้าม เช่น การขอดุอาอ์จากคนดีที่ เสียชีวิตไปแล้ว หรือที่อยู่ลับตา  การยึดถือเอาหลุมศพเป็นมัสญิด การหมุนเวียนรอบหลุมศพ  การอ้างสิทธิ แก่พวกเขา (คนดี คนศอลิหฺ) ณ ที่พระองค์อัลลอฮฺ โดยหวังจากบุคคลเหล่านี้จะเป็นผู้ที่ช่วยเหลือพวกเขา และให้พวกเขาเป็นสื่อกลางในการขจัดภาระต่างๆในดุนยาและให้รอดพ้นจากภัยพิบัติอันชั่วร้าย  การยึดถือเอาวัน ประสูติ (เมาลิด) ของบรรดานบีและคนดีทั้งหลายเป็นวันอีด เป็นต้น

บิดอะฮฺและการบิดเบือนเกิดขึ้นอย่างมากมาย จนไม่สามารถคำนวณนับได้ สิ่งที่ไม่ถูกบัญญัติไว้ในสิ่งที่พระองค์ อัลลอฮฺประทานลงมา และไม่ถูกยืนยันไว้ในสุนนะฮฺของศาสนทูตของพระองค์แต่อย่างใด

สิ่งที่เรากล่าวมาข้างต้นเป็นที่ชัดเจนแล้ว อุตริกรรมบางส่วนเป็นชิริกต่ออัลลอฮฺ เช่นการขอความช่วยเหลือจาก ผู้ตาย การบนบานกับผู้ตาย และอุตริกรรมบางส่วนก็เป็นแค่บิดอะฮฺเท่านั้นไม่ถึงขั้นเป็นชิริกเช่น การสร้างสิ่งก่อ สร้างบนหลุมศพ การยึดสุสานเป็นมัสญิด ที่ยังไม่มีสิ่งเลยเถิดจนถึงขั้นชิริกต่ออัลลอฮฺตะอาลา

ความสำเร็จอยู่ที่พระองค์อัลลอฮฺ  และขอสดุดีจากพระองค์อัลลอฮฺแก่นบีของพวกเรา มุหัมมัด ตลอดจนวงคณาญาติของท่านและสาวกของท่านโดยถ้วนหน้ากัน

คณะกรรมการถาวรเพื่อการวิจัยทางวิชาการ การฟัตวา การเชิญชวน และการแนะนำ

สมาชิก  อับดุลลอฮฺ บิน เกาะอูด

สมาชิก อับดุลลอฮฺ บิน ฆ็อดยาน

ตัวแทนหัวหน้าสำนักงาน อับดุลร็อซซาก อะฟีฟีย์

หัวหน้าสำนักงาน   อับดุลอะซีซ บิน บาซ

ฟัตวา เลขที่ 2139 เล่ม 2 หน้า 454

 

ที่มา : หนังสือฟะตาวา คณะกรรมการถาวรเพื่อการวิจัยทางวิชาการ การฟัตวา การเชิญชวน และการแนะนำ ประจำประเทศซาอุดิอาระเบีย


 


@ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ warasatussunnah.net  E-mail : warasatussunnah@hotmail.com  วันที่ 17 ธันวาคม 57 เวลา 10.30 น.