ฟะตาวา ว่าด้วยหุกุมของบิดอะฮฺ ตอนที่ 1


โดย คณะกรรมการถาวรเพื่อการวิจัยทางวิชาการ การฟัตวา การเชิญชวน และการแนะนำ ประจำประเทศซาอุดิอาระเบีย

แปลโดย : อับดุลอาซีซ  สุนธารักษ์

 

คำถาม :  บรรดานักวิชาการมีความเห็นขัดแย้งกันในประเด็นเรื่องบิดอะฮฺ กลุ่มหนึ่งมีทัศนะว่า บิดอะฮฺ มีชนิดที่ดี และชนิดที่ไม่ดี  คำกล่าวนี้ ถูกต้องหรือไม่?

คำตอบ : บิดอะฮฺ คือสิ่งที่ถูกอุตริขึ้นโดยไม่มีแบบอย่างมาก่อน  ส่วนหนึ่งคือบิดอะฮฺที่เกี่ยวข้องกับมุอามาลาต (วิถีชีวิตที่มนุษย์กำหนดขึ้นในสังคม) หรือเรื่องราวต่างๆในทางดุนยา ไม่ว่าจะการประดิษฐ์เครื่องมือ เครื่องยนต์ ในการคมนาคม เช่น เครื่องบิน รถยนต์ รถไฟ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือทำอาหาร เครื่องปรับอากาศ อาวุธสงคราม ไม่ว่าจะ ระเบิด เรือดำน้ำ หรือรถถัง เป็นต้น จากสิ่งที่ให้ประโยชน์กับมนุษย์ในการใช้ชีวิตทางโลก ของพวกเขา การประดิษฐ์ สิ่งดั่งกล่าวถือเป็นที่อนุญาต แต่ส่วนจุดประสงค์ในการสร้างนั้น หากใช้มันในสิ่งที่ดีมี ประโยชน์ ก็จะเป็นสิ่งที่ดีงาม หากใช้มันในทางที่เสียหาย ในการทำลาย ก็ย่อมเป็นความผิด ความชั่วร้าย

บิดอะฮฺในศาสนาอาจจะเกี่ยวข้องกับหลักความเชื่อ พิธีกรรมทางคำพูด หรือการกระทำ  อย่างเช่นบิดอะฮฺ การปฏิเสธกำหนดสภาวะ การสร้างมัสญิดบนสุสาน การสร้างโดมบนหลุมศพ การอ่านอัล-กุรอ่านในสุสานให้กับผู้ตาย การจัดเมาลิดเพื่อเป็นการรำลึกถึงบุคคลที่ดี การขอความช่วยเหลือนอกเหนือจากอัลลอฮฺ การเดินวนรอบหลุมศพ สิ่งต่างๆเหล่านี้ และสิ่งที่คล้ายกัน ล้วนเป็นความหลงผิด ดั่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม กล่าวว่า :

وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة

ความว่า : “และพวกเจ้าจงระวังสิ่งใหม่ในศาสนา เพราะว่าทุกๆบิดอะฮฺนั้นคือความหลงผิด

(รางานโดย อะบูดาวุด: 4607 และติรมีซีย์ : 2676)

ทว่าบิดอะฮฺบางอย่างเป็นชิริกใหญ่ ทำให้ออกนอกศาสนา เช่นการขอความช่วยเหลือจากสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺ ในสิ่งที่มนุษย์ไม่มีความสามารถ  การเชือดสัตว์และการบนบาน นอกจากอัลลอฮฺ  จากตัวอย่าง มีทั้งสิ่งที่เป็นอิบาดะฮฺเฉพาะอัลลอฮฺ และสิ่งที่เป็นสื่อนำไปสู่การตั้งภาคี เช่นการ

(التوسل إلى الله بجاه الصالحين)  นำตำแหน่ง สิทธิของบุคคลที่ดีเป็นสื่อกลางในการขอดุอาอ์ต่ออัลลอฮฺ  การสาบานอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮฺและคำพูดที่ว่า : (ماشاءالله وشئت) หากว่ามันคือสิ่งที่อัลลอฮฺประสงค์และ คุณก็ประสงค์ด้วย

บิดอะฮฺในพิธีกรรมศาสนาจะไม่แบ่งออกเป็น หุกุมทั้งห้า อย่างที่คนบางกลุ่มได้อ้างไว้ เพราะความหมายที่ครอบคลุมของหะดีษบทนี้  كل بدعة ضلالة  “ทุกๆบิดอะฮฺนั้นหลงผิด”เป็นที่ชัดเจนอยู่แล้ว
ความสำเร็จอยู่ที่อัลลอฮฺ และขอสดุดีจากอัลลอฮฺแก่นบีของพวกเรา มุหัมมัด ตลอดจนวงคณาญาติของท่านและสาวกของท่านโดยถ้วนหน้ากัน

คณะกรรมการถาวรเพื่อการวิจัยทางวิชาการ การฟัตวา การเชิญชวน และการแนะนำ
สมาชิก  อับดุลลอฮฺ บิน มะนีอฺ
สมาชิก อับดุลลอฮฺ บิน ฆ็อดยาน
ตัวแทนหัวหน้าสำนักงาน อับดุลร็อซซาก อะฟีฟีย์

ฟัตวา เลขที่ 948  หน้า 452 เล่ม 2

 

ที่มา : หนังสือฟะตาวา คณะกรรมการถาวรเพื่อการวิจัยทางวิชาการ การฟัตวา การเชิญชวน และการแนะนำ ประจำประเทศซาอุดิอาระเบีย


 


@ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ warasatussunnah.net  E-mail : warasatussunnah@hotmail.com  วันที่ 13 มีนาคม 57 เวลา 11.30 น.