2 สิ่งที่น่ารู้เกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์


โดย ชมรมมุสลิมตาสา

 

1.ใช้อัล-กุรอ่านและเสียงอะซานเป็นริงโทน

ถาม  “ท่านมีความเห็นอย่างไรต่อการใช้เสียงอาซานหรือเสียงอัล-กุรอ่านเป็นริงโทนของโทรศัพท์แทนการเป็น เสียงดนตรี ?”

ตอบ  “นี้เป็นการดูถูกเสียงอะซาน ซิกรฺ และอัล-กุรอ่าน ฉะนั้นอย่าใช้เป็นริงโทน บางคนอาจกล่าวว่า “นี่...ดีกว่าการใช้เสียงดนตรี” เมื่อพูดถึงริงโทนเสียงดนตรี ท่านจำเป็นต้องใช้เสียงดนตรีกระนั้นหรือ? ก็อย่าใช้เสียงดนตรี ไปใช้ริงโทนอย่างอื่น มีให้เลือกมากมาย และอย่าใช้เสียงอัล-กุรอ่านเป็นริงโทน ”

(ทอดจากเทปของ ชัยคฺ อัล-อัลลามะฮฺ ศอลิหฺ บิน เฟาซาน อัล-เฟาซาน วันที่ 13/10/ฮ.ศ.1426 ) (1)

2.พูดคำว่า “ฮัลโล” เมื่อใช้โทรศัพท์

ถาม  “ใช้คำว่า ฮัลโล เมื่อยกหูรับโทรศัพท์ได้ไหม? หลายคนกล่าวว่า นั้นเป็นการให้สลามแบบคนคริสต์หรือเป็น แบบฉบับของคนปฏิเสธอิสลาม”

ตอบ  “ในเรื่องนี้ฉันไม่รู้ มีหลักฐานห้ามมิให้ใช้คำว่า อัลโล หรือเปล่า คำกล่าวเช่นนี้เป็นสิ่งที่เคยชินและเป็นสิ่งที่ เป็นปกติแล้วในสังคม ความหมายของคำนี้ ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแปลว่าอะไร ด้วยเหตุนี้ จึงอนุญาตให้ใช้ได้
ในสังคมปัจจุบัน บ่อยครั้งที่มีการใช้คำที่ไม่ใช่ภาษาอาหรับ ดังนั้นจึงอนุญาตให้ใช้ได้

อนึ่ง หากใช้คำว่า นะอัม (แปล ใช่ / ผู้แปล) หรือคำอื่นซึ่งเป็นการแทนคำว่าฮัลโลก็ไม่เป็นไรเช่นกัน อย่างไรก็ตามในที่นี้จะบอกเพียงว่าอนุญาต ให้ใช้คำว่าฮัลโลได้อัลลอฮฺเท่านั้นที่ทรงรอบรู้” (2)

ที่มา : (ตาสาสาร ฉบับวันศุกร์ ปีที่ 1 เดือนมุหัรร็อม 1431 ฮ.ศ. / มกราคม 2553)

(1)จาก www.sahab.net/forums/showthread.php?threadid=344588

(2) (ตอบคำถามโดย ชัยคฺ อับดุลอาซิซ บิน บาซ คัดลอกจาก abuaaliyah.multiply.com/journal/item/25/Using_the_Word_Hello)


 


@ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ warasatussunnah.net  E-mail : warasatussunnah@hotmail.com  วันที่ 4 มีนาคม 56 เวลา 18.00 น.