ปีฮิจญเราะฮ์ศักราชคุฏบะฮฺโดย  อ.อับดุลลอฮฺ  สุไลหมัด

ถอดความโดย วะเราะษะตุสซุนนะฮ์ฺ

 

ปัจจุบันมีมุสลิมหลายคนกลัวน้อยหน้าศาสนาอื่นก็เลยคิดจะฉลองเทศกาลปีใหม่อิสลามกับเขาบ้าง  อยากส่งท้าย ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยไม่สนใจว่าจะได้ไม่ได้ ใครทักท้วงบ้าง เพื่อความเข้าใจ เราคงต้องมาดูว่าที่มาของการนับ ศักราชของอิสลามนั้นมาจากไหน ? และเกิดขึ้นเมื่อไหร่ ? เพราะอะไร ?

เริ่มต้นจากการที่ท่านนบีถูกชาวมักกะฮฺ รุกราน คุกคามเอาชีวิต จนต้องอพยพหนีออกจากมักกะฮฺบ้านเกิดเมือง นอน หนีเอาชีวิตรอด มาอาศัยที่มะดีนะฮฺ เป็นคนพลัดถิ่น หลังจากยุคท่านนบี ท่านอบูบักร จนถึงยุคของท่านอุมัร มะดีนะฮฺ กลายเป็นนครรัฐ มีอารยธรรม มีการค้า การทูตและความเจริญ ประกอบกับการสานต่อนโยบายของ ท่านนบีใน การขยายพื้นที่เผยแพร่ ที่ต้องติดต่อกับต่างเมืองต่างประเทศ ติดต่อกับราชา กษัตริย์ มีการส่งหนังสือ หรือคำสั่ง จากส่วนกลางไปให้ตามเขตปกครองต่าง ๆ มีรายงานว่า ท่านยะอฺลาบินอุมัยยะฮ์ ข้าหลวงของท่านนบี ประจำเมืองเยเมนในสมัยนั้นเริ่มใช้ปีศักราชแล้ว บ้างก็บอกว่าในต้นยุคของท่านอบูบักร มีข้าหลวงจำนวนหนึ่ง ใช้การวะฟาตของท่านนบีเป็นต้นปีศักราช แต่ยังไม่เป็นทางการ

ถึงยุคของท่านอุมัร อาณาจักรอิสลามขยายดินแดนอาณาเขต มีเมืองและนครในปกครองมากขึ้น การติดต่อราช การกับต่างแดนก็เพิ่มขึ้น เกิดมีปัญหาขึ้นในเรื่องการบันทึกและการทำรายงาน รายรับรายจ่าย มีความสับสนเรื่อง เดือน และปี บางทีรู้เดือนแต่ไม่รู้ปี จัดระบบการบริหารราชการแผ่นดิน การเงิน การคลัง ให้เป็นระเบียบ มีการทำสำมะโน ประชากร มีการทำบันทึกรายได้รายจ่ายของรัฐอย่างเป็นระบบ จึงพบปัญหาว่าไม่สามารถ ระบุวันที่ได้แน่นอน เกิดความสับสนในการบันทึกเอกสารต่าง ๆ บางทีเดือนเดียวกันแต่ไม่ทราบว่าเป็นปีใด

ท่านอุมัรเรียกบรรดาซอฮาบะฮฺเข้าปรึกษา บางท่านเสนอ

1 ใช้ศักราชของโรมัน 
2 ใช้ศักราชของเปอร์เซีย 
3 ใช้ ค.ศ. 
4 ใช้วันเกิดของนบี (ค.ศ.พระเยซูเกิด) 
5 ใช้วันตาย ( พ.ศ. พระพุทธเจ้าปริณิภาณ)   
6 ใช้วันเบี๊ยะษะฮ์  
7ใชวันอพยพ

ท่านอุมัรไม่เห็นด้วยกับการใช้วันเกิด วันตาย และการตามศักราชของศาสนาอื่น อารยธรรมอื่น ๆ ท่านอุมัรเห็น ชอบให้ใช้การอพยพ เนื่องจากเป็นนิมิตหมายถึงความสำเร็จในการสถาปนารัฐอิสลามของท่านนบี และมีใช้บ้าง แล้วในบางเมืองและให้นับเดือนมุหัรรอมเป็นเดือนแรกของศักราช

ฉะนั้นขอรณรงค์ใช้ใช้ ฮ.ศ. เป็นซุนนะฮ์ เป็นเอกลักษณ์และความภูมิใจของมุสลิม อย่าเอาแต่ใช้ พ.ศ. ค.ศ. มันของศาสนอื่นเขา งานมัสยิด งานโรงเรียนศาสนา ป้ายบนเวทีมีแต่ปีสากล มีแต่ พ.ศ. มีแต่ ค.ศ. ไม่เห็น ฮ.ศ.บ้างเลย


 


@ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ warasatussunnah.net  E-mail : warasatussunnah@hotmail.com  วันที่ 7 พฤศจิกายน 56 เวลา 16.10 น.