มากกว่า 1000 ซุนนะฮฺในวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง

บทที่ว่าด้วยเรื่องของซุนนะฮ์ต่าง ๆ ของการสุหญูด  /ซุนนะฮ์ต่าง ๆ ในการนั่งระหว่างสองสุหญูด


 โดย คอลิด อัลฮุซัยนาน

แปลโดย วะเราะษะตุสซุนนะฮ์

 

ซุนนะฮ์ต่าง ๆ ของการสุหญูด

1 – ให้แขนทั้งสองยืดออกห่างจากลำตัว

2 – ให้ท้องห่างจากขาอ่อนทั้งสอง

3 – ให้ขาอ่อนทั้งสองข้างตั้งฉากกับหน้าแข้งทั้งสองข้าง

4 – ให้หัวเข่าทั้งสองห่างกันในขณะสุหญูด

5 – ให้เท้าทั้งสองนั้นตั้งตรงขึ้น

6 – ให้ฝ่ามือชิดพื้น

7 – ให้ปลายเท้าทั้งสองยันพื้นในระหว่างที่สุหญูด

8 – วางมือทั้งสองในระดับเดียวกับหัวไหล่หรือระดับเดียวกับหู

9 – แบมือออกขณะสุหญูด

10 – ให้นิ้วมือชิดกัน

11 – ให้มือทั้งสองชี้ไปทางกิบละฮ์

ซุนนะฮ์ต่าง ๆ ในการนั่งระหว่างสองสุหญูด

การนั่งระหว่างสองสุหญูดนั้น มีสองลักษณะดังต่อไปนี้ :

1 – เรียกว่า “อิกอาอ์” : คือ ให้ปลายเท้ายันพื้น และนั่งทับบนส้นเท้าทั้งสอง

2 – อิฟติรอช : คือ ให้เท้าขวายันพื้นและนั่งทับขาซ้ายในการนั่งตะชะฮุดครั้งแรก และปรากฏว่าท่านนะบีย์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม นั่งระหว่างสองสุหญูดเป็นเวลานาน จนเศาะฮาบะฮ์บางท่านกล่าวว่า :“ท่านลืมหรือเปล่า”

การนั่งอิสติรอฮะฮ์ : คือ การนั่งพักเล็กน้อยโดยไม่ต้องกล่าวสิ่งใดออกมา โดยนั่งหลังจากเงยขึ้นจาก สุหญูดครั้งที่ 2 ในเราะกะอะฮ์ที่หนึ่ง (โดยนั่งก่อนที่จะยืนขึ้นในเราะกะอะฮ์ที่ 2) และเราะกะอะฮ์ที่สาม (โดยนั่งก่อนที่จะยืนขึ้นในเราะกะอะฮ์ที่ 4)


 


@ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ warasatussunnah.net  E-mail : warasatussunnah@hotmail.com วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 58 เวลา 19.10 น.