มากกว่า 1000 ซุนนะฮฺในวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง

บทที่ว่าด้วยเรื่องของซุนนะฮฺต่าง ๆ ที่เป็นการกระทำในการละหมาด  / ซุนนะฮฺต่าง ๆ ในการรุกั๊วะอฺฺฺ


 โดย คอลิด อัลฮุซัยนาน

แปลโดย วะร่อษะตุซซุนนะฮฺ

 

ซุนนะฮฺต่าง ๆ ที่เป็นการกระทำในการละหมาด

1 – ยกมือทั้งสองข้างขึ้น ขณะตักบีร่อตุลเอี๊ยะฮฺรอม

2 – ยกมือทั้งสองข้างขึ้น ขณะที่จะก้มรุกั๊วะอฺ

3 - ยกมือทั้งสองข้างขึ้น ขณะที่เงยขึ้นมาจากรุกั๊วะอฺ

4 – ยกมือทั้งสองขึ้น ในตอนที่ลุกขึ้นยืนจากการนั่งตะชะฮุดครั้งแรก เพื่อเข้าสู่ร่อกาอะฮฺที่สาม

5 – นิ้วให้ชิดกันขณะยกมือขึ้น (ในทุกอิริยาบท) ที่กล่าวมา

6 – นิ้วมือควรจะหันหน้าไปทางกิบละฮฺพร้อมด้วยกับฝ่ามือ

7 – ยกมือโดยนิ้วมือสูงระดับติ่งหู

8 – วางมือขวาทับมือซ้ายหรือเอามือขวาจับที่ข้อมือซ้าย

9 – สายตามองไปที่สุหญูด

10 – ขณะยืนให้เท้าทั้งสองแยกห่างกันเล็กน้อย

11 – อ่านอัลกุรอ่านอย่างพิถีพิถัน และพิจารณาความหมายอย่างลึกซึ้ง

ซุนนะฮฺต่าง ๆ ในการรุกั๊วะอฺ

1 – ใช้มือทั้งสองจับหัวเข่าพร้อมกับอย่าให้นิ้วมือชิดกัน

2 – ยืดหลังให้ตรง

3 – ให้ผู้ละหมาดทำให้ศรีษะอยู่แนวเดียวกับหลัง อย่าก้มศรีษะมากเกินไปหรือเงยขึ้นมากเกินไป

4 – ให้แขนทั้งสองยืดออกห่างจากลำตัว


 


@ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ warasatussunnah.net  E-mail : warasatussunnah@hotmail.com วันที่ 22 พฤษภาคม 57 เวลา 15.10 น.