มากกว่า 1000 ซุนนะฮฺในวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง

บทที่ว่าด้วยซุนนะฮฺในเรื่องของการมีเขตกั้นหน้าขณะละหมาด


 โดย คอลิด อัลฮุซัยนาน

แปลโดย วะร่อซะตุซซุนนะฮฺ

 

ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้กล่าวว่า :

إِذَا صَلىَّ أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلىَ سُتْرَةٍ وَلْيَدْنُ مِنْهَا وَلاَ يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا

เมื่อคนใดในพวกท่านละหมาด ฉะนั้นแล้วจงละหมาดโดยมีเขตกั้นหน้า และอย่าได้ให้ผู้ใดเดินผ่านใน เขตกั้นหน้านี้เป็นอันขาด

(บันทึกโดยอบูดาวุด อิบนุมาญะฮฺ อิบนุคุซัยมะฮฺ )

นี่คือตัวบทหลักฐานแบบกว้าง ๆ ถึงสิ่งที่เป็นซุนนะฮฺในการมีเขตกั้นหน้าในขณะละหมาด ไม่ว่าจะเป็นละหมาด ที่มัสญิดหรือที่บ้าน มุสลิมีนหรือมุสลิมะฮฺ หากละหมาดคนเดียว

ผู้ละหมาดบางท่านได้ห้ามบางคนจากซุนนะฮฺประการนี้ ฉะนั้นก็จะพบว่าเขาละหมาดโดยไม่มีเขตกั้นด้านหน้า ซึ่งซุนนะฮฺประการนี้นั้นมุสลิมได้ปฏิบัติในต่ละวัน แต่ละคืน ด้วยจำนวนหลายครั้งด้วยกัน เขาจะได้ปฏิบัติมันหลาย ๆ ครั้ง ในการละหมาดซุนนะฮฺต่าง ๆ ก่อน-หลังฟัรฏู ละหมาดซุนนะฮฺฎูฮา ละหมาดตะฮียะตุลมัสญิด หรือ ละหมาดวิตรฺ

และมุสลิมะฮฺนั้นเธอจะได้ปฏิบัติมันหลาย ๆ ครั้ง ในการละหมาดฟัรฎูที่บ้าน ส่วนการละหมาดญะมาอะฮฺนั้น อิหม่ามนั้นคือเขตกั้นละหมาดของบรรดามะอฺมูมนั้นเอง

ประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเขตกั้นหน้าขณะละหมาด

1. เขตกั้นละหมาดนั้น คือทุกสิ่งที่ผู้ละหมาดนั้นวางหรือตั้งขึ้นโดยอยู่ทางทิศกิบละฮฺ เช่น กำแพง ไม้เท้า หรือเสา และไม่ได้กำหนดถึงขนาดความกว้างของเขตกั้นละหมาด

2. ระดับความสูงของเขตกั้นละหมาดนั้นประมาณ 1 คืบ

3. ระยะห่างระหว่างจุดยืนกับเขตกั้นละหมาดประมาณ 3 ศอก โดยที่ระยะห่างกับเขตกั้นละหมาดนั้น ก็สามารถ มีพื้นที่ในการก้มซูหญูดได้

4. เขตกั้นละหมาดเป็นบทบัญญัติสำหรับอิหม่ามหรือละหมาดคนเดียว หรือไม่ว่าจะเป็นละหมาดฟัรฏู หรือละหมาด ซุนนะฮฺต่าง ๆ

5. เขตกั้นละหมาดของอิหม่ามนั้น ก็คือเขตกั้นละหมาดของมะอฺมูม ฉะนั้นแล้วอนุญาติให้เดินผ่านหน้ามะอฺมูม ได้มีมีความจำเป็น

ภาคผลที่จะได้รับจากซุนนะฮฺนี้ :

1. เขตกั้นละหมาดนั้น เป็นการป้องกันการละหมาดจากการเดินตัดหน้าผู้ละหมาด จากคน ลา สุนัขดำ หรือสิ่งอื่น ๆ

2.  เขตกั้นละหมาดนั้น เป็นการป้องกันจากการมองไปยังที่อื่น ๆ เพราะว่าเขตกั้นละหมาดนั้นจะทำให้เขารักษา การมองไปยังบริเวณนั้น (พื้นที่สุหญูด) และจะนำมาซึ่งสมาธิในการละหมาด

3. ผู้ที่ละหมาดโดยมีเขตกั้นหน้าละหมาดนั้นจะแสดงให้ผู้ที่จะเดินผ่านเห็นว่านี่คือสถานที่ละหมาด เพื่อที่ผู้ที่จะเดินผ่านจะได้ไม่ต้องการที่จะเดินตัดหน้าผ่านผู้ที่ละหมาดอยู่


 


@ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ warasatussunnah.net  E-mail : warasatussunnah@hotmail.com วันที่ 23 สิงหาคม 56 เวลา 21.10 น.