คิดให้ดีสักนิด ก่อนจะกดไลค์ กดแชร์


 โดย วะร่อซะตุซซุนนะฮฺ

 

ในปัจจุบันเว็บไซต์เฟสบุค (Facebook) นั้น เป็นที่แพร่หลายของบรรดามุสลิมมีน และมุสลิมะฮฺเป็นจำนวนมาก อาจเป็นเพราะเว็บไซต์เฟสบุค (Facebook) นั้น สามารถใช้ประโยชน์ได้ดังต่อไปนี้

- Facebook  สามารถติดต่อสื่อสาร พูดคุยกับเพื่อนได้อย่างรวดเร็ว

- Facebook สามารถโพส (แสดง) รูปภาพ รูปถ่ายต่าง ๆ

- Facebook สามารถโพส (แสดง) วิดิโอต่าง ๆ

- Facebook สามารถประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ งานมัสญิด งานบรรยายศาสนธรรม ได้อย่างรวดเร็ว

- Facebook สามารถโพส (แสดง) เรื่องราว ข่าวสารต่าง ๆ ในเว็บไซต์ต่าง ๆ ได้

- Facebook สามารถส่งภาพ ส่งข้อความ ส่งข้อมูลต่าง ๆ ได้สระดวก รวดเร็ว

และอื่น ๆ อีกมากมาย

การกดไลค์ (Like) หรือการกดแชร์ (Share) บนเว็บไซต์เฟสบุค (Facebook)

เอกลักษณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งของเว็บไซต์เฟสบุค (Facebook) ก็คือ การกดไลค์ (Like) หรือการกดแชร์ (Share) ข้อมูลที่ตนเองนั้นชอบ เห็นด้วย ไม่ว่าจะเป็น รูปภาพ ข้อความ วิดิโอ จากผู้เล่นคนอื่น ๆ เพื่อต้องการที่บอกว่าเรา เองยอมรับกับข้อมูลนั้น และต้องการจะเผยแพร่ออกไปให้เพื่อนคนอื่น ๆ ได้รับทราบ

ซึ่งความหมายของคำว่า ไลค์ (Like) ก็คือ การแสดงความชอบ ถูกใจ ซึ่งส่วนมากผู้ที่กดไลค์ (Like) นั้น เป็นการ บ่งบอกให้รู้ว่า ผู้กดนั้นชื่นชอบ ถูกใจกับสิ่งนั้น ไม่ว่าจะเป็น รุปภาพ ข้อความ วิดิโอ ของผู้ที่นำข้อมูลมาเสนอ และในบางครั้งการกดไลค์ (Like) นั้น สามารถนำไปเป็นการตัดสินในการแข่งขันหลาย ๆ เรื่อง อาทิเช่น การประกวดรูปภาพสวยงามทางเว็บไซต์เฟสบุค (Facebook) หากว่ารูปภาพไหน ได้รับการถูกใจมากที่สุด ก็ถือเป็นผู้ชนะ ประหนึ่งดูจะคล้ายกับการเลือกตั้งในระบบประชาธิปไตยที่วัดกันที่เสียงข้างมาก

ส่วนการกดแชร์ (Share) นั้น ความหมายของมันก็คือ การเผยแพร่ข้อมูลออกไปให้มากยิ่งขึ้น ส่วนมากผู้ที่กดแชร์ (Share) ข้อมูลต่าง ๆ นั้น เป็นการบ่งบอกให้รู้ว่าผู้กดนั้นต้องการเผยแพร่ข้อมูลออกไปให้กับผู้อื่นได้รับทราบ ไม่ว่าจะเป็น รูปภาพ ข้อความ วิดิโอ ประหนึ่งกระจายออกไปให้ทั่วอีก ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้เว็บไซต์เฟสบุค (Facebook) ได้เห็นภาพการประกาศจับคนร้าย เขาเองต้องการที่จะให้คนอื่น ๆ ได้รับทราบข่าวด้วย จึงกดแชร์ (Share) เพื่อให้ภาพได้กระจายออกไปให้มาก ๆ ผู้อื่นก็ได้รับข่าวสารที่กระจายที่แพร่ออกมา เป็นต้น

มุสลิมกับการกดไลค์ (Like) หรือการกดแชร์ (Share) บนเว็บไซต์เฟสบุค (Facebook)

มุสลิมนั้นจะต้องระมัดระวังในการกดไลค์ (Like) หรือการกดแชร์ (Share) ในข้อมูลบางอย่างบนเว็บไซต์เฟสบุค (Facebook) เพราะการที่มุสลิมคนหนึ่งจะชื่นชอบ ถูกใจ การเผยแพร่ข้อมูลใดก็ตามนั้น ไม่สามารถหลบหนี การบันทึกของมะลาอีกะฮฺในสิ่งที่เป็นความดีและความชั่วไปได้ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ปฏิบัติอยู่ในบันทึกทั้งสิ้น และบั้นปลายนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องถูกสอบสวนอย่างแน่นอนในวันสิ้นโลก อัลลอฮฺ ตะอาลา ทรงตรัสว่า :

วันนั้นมนุษย์จะออกมาในสภาพที่กระจัดกระจายเพื่อที่จะให้ดูการงานของพวกเขา  (6) ดังนั้นผู้ใดที่ทำ ความดีแม้เล็กเท่าละอองธุลีเขาก็จะได้เห็นมัน (7) และผู้ใดที่ทำความชั่วแม้เล็กเท่า ละอองธุลีเขา ก็จะเห็นมัน (8)"

(อัซซัลซะละฮฺ : 6-8)

อัลลอฮฺ ตะอาลา ทรงตรัสว่า :

ดังนั้นขอสาบานด้วยพระเจ้าของเจ้า แน่นอนเราจะถามพวกเขาทั้งหมด (92) ถึงสิ่งที่พวกเขาได้ กระทำไว้ (93)"

(อัลหิจญรฺ : 92-93)

อัลลอฮฺ ตะอาลา ทรงตรัสว่า :

และเราจะตั้งตราชูที่เที่ยงธรรมสำหรับวันกิยามะฮฺ ดังนั้นจะไม่มีชีวิตใดถูกอธรรมแต่อย่างใดเลย และแม้ว่ามันเป็นเพียงน้ำหนักเท่าเมล็ดพืชเล็กๆ เราก็จะนำมันมาแสดง และเป็นการพอเพียงแล้ว สำหรับเราที่เป็นผู้ชำระสอบสวน"

(อัลอันบิยาอฺ : 47 )

แน่นอนเหลือเกินว่าในเว็บไซต์เฟสบุค (Facebook) มีทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดีอย่างมากมาย การกดไลค์ (Like) นั้น จึงต้องระวังเป็นพิเศษ เพราะจะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ตนเองชื่นชอบ หรือ ถูกใจ เห็นดีเห็นงามกับเรื่องเหล่านี้ด้วย อาทิเช่น

- การที่มุสลิมีนไปกดไลค์ (Like) รูปภาพของบรรดามุสลิมะฮฺที่โอ้อวดความงาม แต่งกายเปิดเอาเราะฮฺหรือ แต่งกายผิดหลักการ หรือถ่ายรูปคู่กันฉันท์สามีภรรยา เช่นเดียวกันสำหรับบรรดามุสลิมะฮฺที่ไปกดไลค์ (Like) รูปภาพของบรรดามุสลิมีนในลักษณะเชิงชู้สาว เป็นต้น

- การที่มุสลิมไปกดไลค์ (Like) ชื่นชอบ วิดิโอเพลง ละคร ศิลปิน ดารา นักร้องต่าง ๆ

- การที่มุสลิมไปกดไลค์ (Like) ในข้อความเชิงชู้สาว เกี้ยวพาราสีระหว่างชายกับหญิง

สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้นั้น ผู้ที่กดไลค์ (Like) จะต้องรับผิดชอบ ในฐานะที่เห็นดีเห็นงาม ชื่นชอบ กับสิ่งที่ผิดหลักการศาสนา  อัลลอฮฺ ตะอาลา ทรงตรัสว่า :

และพวกเจ้าจงช่วยเหลือกันในสิ่งที่เป็นคุณธรรม และความยำเกรง และจงอย่าช่วยกันในสิ่งที่ป็นบาป"

(อัลมาอิดะฮฺ : 2)

การกดแชร์ (Share) ในทางที่ดีงาม :

ส่วนประเด็นของการกดแชร์ (Share) นั้น ถือเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะการกดแชร์ (Share) เผยแพร่ข้อมูลใด ออกไปนั้น เราก็ต้องรับผิดชอบกับข้อมูลที่เผยแพร่ออกไปด้วย อัลลอฮฺ ตะอาลาทรงตรัสว่า :

ผู้ใดที่ให้ความช่วยเหลือความดี ก็จะเป็นของเขาซึ่งส่วนหนึ่งจากความดีนั้น และผู้ใดให้ความช่วย เหลือความชั่ว ก็จะเป็นของเขาซึ่งส่วนหนึ่งจากความชั่วนั้น และปรากฏว่าอัลลอฮฺนั้นทรงเดชานุภาพ เหนือทุกสิ่งทุกอย่าง"

(อันนิซาอฺ : 85)

มีรายงานจากอบูฮุร็อยเราะฮฺ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุ เล่าว่า : ท่านร่อซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้กล่าวว่า :

مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا ، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا

บุคคลใดเรียกร้องเชิญชวนผู้อื่นไปสู่แนวทางที่ถูกต้อง เขาก็จะได้รับผลตอบแทน ดังเช่นผลตอบแทน ของผู้ปฏิบัติตามคำเรียกร้องเชิญชวนของเขา โดยที่ผลตอบแทนของเขาเหล่านั้นไม่ได้ขาดตก บกพร่องแต่ประการใด และผู้ใดเชิญชวนสู่แนวทางที่หลงผิด เขาจะได้รับผลตอบแทนเท่ากับบาป ของผู้ที่ได้ปฏิบัติตามเขา โดยไม่มีอะไรลดหย่อนไปกว่ากันเลย

(บันทึกโดยมุสลิม บทที่ว่าด้วยเรื่องความรู้ : 16 ติรมีซียฺ บทที่ว่าด้วยเรื่องความรู้ : 2674 อิบนุมาญะฮฺ , อัลมุกอดดิมะฮฺ : 206 อะหมัด , มุสนัด : 397/2)

และผู้ที่แชร์ข้อมูลจำเป็นต้องระมัดระวังในเรื่องที่เผยแพร่ออกไปด้วย ต้องตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนว่าเป็นเรื่อง จริงมีที่มาที่ไป หรือเป็นเรื่องเท็จซึ่งหาที่มาที่ไปไม่ได้หรือเปล่า  อัลลอฮฺ ตะอาลา ทรงตรัสว่า :

และอย่าติดตามสิ่งที่เจ้าไม่มีความรู้ในเรื่องนั้น แท้จริงหูและตา และหัวใจ ทุกสิ่งเหล่านี้จะถูกสอบสวน"

(อัลอิสรออฺ : 36)

แน่นอนหากว่าเรานั้นกดแชร์ (Share) เผยแพร่ข้อมูลที่ดี มีประโยชน์ออกไป เราก็มีสิทธิที่จะได้รับผลบุญไปด้วย เช่น

- การกดแชร์ (Share) เผยแพร่ข้อมูลวิชาการศาสนาที่มีประโยชน์ เช่น การอาบน้ำละหมาด การละหมาด ซุนนะฮฺต่าง ๆ เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับผู้ที่สนใจ ผู้ที่เรียนรู้

- การกดแชร์ (Share) เผยแพร่ข้อมูลการตอบปัญหาของบรรดานักวิชาการต่าง ๆ

- การกดแชร์ (Share) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานมัสญิด การช่วยเหลือบริจาคต่าง ๆ

- การกดแชร์ (Share) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารพี่น้องมุสลิมทั่วโลกให้ได้รับทราบ

จากอนัส เราะฎิยัลลอฮฺอันฮุ เล่าว่า ท่านเราะซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะซัลลัม ได้กล่าวว่า

إنَّ اللهَ لا يَظْلِمُ مُؤْمِنًا حَسَنَةً، يُعْطىٰ بِهَا فِي الدُّنْيَا، وَيُجْزٰى بِهَا فِي الآخِرَةِ،

แท้จริงอัลลอฮฺจะไม่ทรงอยุติธรรมต่อผู้ศรัทธาแม้เพียงในเรื่องการงานที่ดีแค่อันเดียว เขาจะได้รับ สิ่งที่ดี (จากพระองค์) ด้วยการงานนั้นในดุนยา และจะยังได้รับผลตอบแทนด้วยการงานดังกล่าวใน วันอาคิเราะฮฺด้วย ..

(บันทึกโดยมุสลิม : 2808)

การกดแชร์ (Share) ในทางที่ไม่ดี :

แต่ถ้าหากว่าเรานั้นไม่ระมัดระวังในการกดแชร์ (Share) เผยแพร่ข้อมูลที่ผิดต่อหลักการของศาสนาแล้ว เราก็จะต้องรับผิดชอบกับข้อมูลนั้น เช่น

- การกดแชร์ (Share) เผยแพร่รูปภาพที่ผิดหลักการเช่น รูปบรรดามุสลิมะฮฺที่โอ้อวดในความสวยงาม โอ้อวดสิ่งที่ต้องพึงสงวน รูปภาพในเชิงลามก อนาจาร

- การกดแชร์ (Share) เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเพลง ละคร วิดิโอต่าง ๆี้

- การกดแชร์ (Share) เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวที่มดเท็จ เรื่องราวที่โกหกต่าง ๆ

อัลลอฮฺ ตะอาลา ทรงตรัสว่า :

... และผู้ใดให้ความช่วยเหลือความชั่ว ก็จะเป็นของเขาซึ่งส่วนหนึ่งจากความชั่วนั้น และปรากฏว่า อัลลอฮฺนั้นทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่งทุกอย่าง

(อันนิซาอฺ : 85)

มีรายงานจากอบูฮุร็อยเราะฮฺ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุ เล่าว่า : ท่านร่อซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้กล่าวว่า :

وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا

...และผู้ใดเชิญชวนสู่แนวทางที่หลงผิด เขาจะได้รับผลตอบแทนเท่ากับบาปของผู้ที่ได้ปฏิบัติตามเขา โดยไม่มีอะไรลดหย่อนไปกว่ากันเลย

(บันทึกโดยมุสลิม บทที่ว่าด้วยเรื่องความรู้ : 16 ติรมีซียฺ บทที่ว่าด้วยเรื่องความรู้ : 2674 อิบนุมาญะฮฺ , อัลมุกอดดิมะฮฺ : 206 อะหมัด , มุสนัด : 397/2)

และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเผยแพร่เรื่องราวข่าวสารต่าง ๆ นั้น ต้องเป็นไปด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ พิจารณาให้ถี่ถ้วนอย่างละเอียดก่อนที่จะนำเสนอหรือเผยแพร่ออกไป เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายและ ความวุ่นวายที่จะตามมาในภายหลัง อัลลอฮฺ ตะอาลา ทรงตรัสว่า :

อัลลอฮฺ ตะอาลา ทรงตรัสว่า :

โอ้ศรัทธาชนทั้งหลาย ! หากคนชั่วนำข่าวใดๆ มาแจ้งแก่พวกเจ้า พวกเจ้าก็จงสอบสวนให้แน่ชัด หาไม่แล้วพวกเจ้าก็จะก่อเคราะห์กรรมแก่พวกหนึ่งโดยไม่รู้ตัว แล้วพวกเจ้าจะกลายเป็นผู้เสียใจ ในสิ่งที่พวกเจ้าได้กระทำไป

(อัลหุญุรอต : 6)

ฉะนั้นแล้วบรรดามุสลิมที่ชอบกดไลค์ (Like) หรือการกดแชร์ (Share) บนเว็บไซต์เฟสบุค (Facebook) นั้น ต้องระมัดระวังเป็นอย่างมาก ในการชื่นชอบสิ่งใด ถุกใจสิ่งใด เผยแพร่ข้อมูลใดออกไป เพราะการงานทุกอย่าง ของเราในโลกดุนยานี้นั้นล้วนต้องรับผิดชอบในการถูกสอบสวนทั้งสิ้น  หากว่าเราชื่นชอบ ถูกใจ เผยแพร่ใน สิ่งที่ดีมีประโยชน์ เราเองก็จะได้รับความดีงามเหล่านั้นไปด้วยตราบใดที่มีการนำไปใช้ประโยชน์หรือเผยแพร่ ออกไป แต่หากว่าเราชื่นชอบ เผยแพร่ในสิ่งที่เป็นความผิดบาป เราก็จะต้องรับผิดชอบกับความผิดที่เรา ได้เผยแพร่ออกไป และจะกลายเป็นความผิดเรื่อยไปตราบใดที่มีการปฏิบัติความผิดนั้นอยู่ ดังนั้นเราควรที่จะ “คิดให้ดีสักนิด ก่อนจะกดไลค์ กดแชร์


 


@ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ warasatussunnah.net  E-mail : warasatussunnah@hotmail.com  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 57 เวลา 19.20 น.