มูลเหตุของการประทานอัลกุรอ่านซูเราะฮฺ อัลมะซัด (ตับบัต)โดย วะร่อซะตุซซุนนะฮฺ

 

มีรายงานจากอับดุลลอฮฺ อิบนิ อับบาส เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ เล่าว่า :

ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้ออกยังบัฏฮาอฺ (ชื่อสถานที่) และท่านก็ขึ้นไปบนภูเขา (ภูเขาศอฟา) แล้วเรียกขึ้นว่ายา เศาะบาฮะฮฺ (โอ้บรรดาผู้ที่อยู่ในยามเช้านี้ทั้งหลาย) ” ดังนั้นชนเผ่ากุเรช ก็ได้มารวมตัวกันที่ท่าน ท่านนบีได้กล่าวว่าพวกท่านเห็นด้วยไหม หากว่าฉันจะพูดกับพวกท่านว่า ศัตรูจะจู่โจมพวกท่านในเวลาเช้า และเวลาเย็นของพวกท่าน พวกท่านจะเชื่อฉันไหม ?พวกเขาได้ กล่าวว่าเชื่อสิท่านนบีได้กล่าวต่อว่าความจริงแล้วฉันคือผู้ที่มาแจ้งข่าวแก่พวกท่านเบื้องหน้าของ การลงโทษอันรุนแรง” ดังนั้นอบูละฮับก็กล่าวขึ้นทันทีว่า “เพราะเหตุนี้หรือ ที่เรียกเรามา ?” ขอความ พินาศประสบกับเจ้า ดังนั้นอัลลอฮฺจึงได้ประทานโองการที่ว่า “สองมือของอบูละฮับจงพินาศ และมันก็พินาศ” ยันจบซูเราะฮฺ

(อิหม่ามอิบนุกะษีร , ตัฟซีรอัลกุรอ่านุลอะซีม อธิบายซุเราะฮฺตับบัต ฉบับเล่มเดียวจบ หน้า : 2044)


 


@ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ warasatussunnah.net  E-mail : warasatussunnah@hotmail.com วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 57 เวลา 17.40 น.