ความแตกต่างระหว่างอัลกุรอ่านกับหะดีษโดย อ.อันวา สะอุ

 

1. อัลกุรอานคือ   كلام الله (คำดำรัสของอัลลอฮฺ)ทั้งถ้อยคำและความหมาย ส่วนหะดีษเป็น- وحي วะห์ยู(วิวรณ์)จากอัลลอฮฺในด้าน ความหมาย เพียงอย่างเดียว

2. อัลกุรอานมีความเป็นมหัศจรรย์ และความท้าทาย  إعجاز و تحدى   ทั้งถ้อยคำและความหมายซึ่งต่างกับหะดีษ

3. ผู้อ่านอัลกุรอานจะได้รับผลบุญถึง 10 เท่าในทุกพยัญชนะของการอ่าน

4. ผู้หญิงที่มาประจำเดือน  ผู้หญิงมีเลือดหลังคลอด(นิฟาส)  ผู้มีหะดัษ (คือยังไม่อาบน้ำละหมาดหลังจากได้เสีย น้ำละหมาดไม่ว่ากรณีใดๆ) หรือผู้มีญุนุบ (คือยังไม่อาบน้ำยกหะดัษหลังจากหลับนอนกับภรรยาหรือฝันเปียก) พวกเขาเหล่านั้นไม่อนุญาตให้แตะต้องคัมภีร์อัลกุรอาน เด็ดขาด (บางทัศนะก็อนุญาตให้ผู้มีญุนูบ และผู้มีรอบ เดือนอ่าน หรืสัมผัส อัลกุรฺอานได้เช่นกัน) ส่วนตำราหะดีษไม่มีข้อห้ามแต่ประการใด

5.  อัลกุรอานนั้นถูกบัญญัติให้นำมาอ่านในละหมาด ส่วนหะดีษไม่อนุญาตนำมาอ่านในละหมาด

6.  อัลกุรอานถูกถ่ายทอดรุ่นแล้วรุ่นเล่าด้วยกระบวนการ متواتر   มุตะวาติรฺ(มีบุคคลจำนวนมากรายงาน)ซึ่งต่าง กับหะดีษบางส่วนเป็นมุตะวาติรฺ บางส่วนเป็นآحاد อาหาด(หะดีษไม่ถึงระดับมุตะวาติรฺ)

7.  ไม่อนุญาตให้รายงานอัลกุรอานด้วยความหมาย แต่หะดีษสามารถรายงานด้วยความหมายได้ตามเงื่อนไข ที่มุหัดดิษีน(ปราชญ์หะดีษ)วางไว้


 


@ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ warasatussunnah.net  E-mail : warasatussunnah@hotmail.com