มารยาทในการอ่านอัลกุรอ่านโดย อ.ชากิรีน บุญมาเลิศ

 

อัลกรุอ่านนั้น เป็นคัมภีร์ของอัลลอฮฺที่ได้ประทานให้แก่ท่านนะบีมุฮัมหมัด (ซ.ล) เพื่อให้มุสลิมได้ใช้เป็นหลักใน การดำเนินชีวิต การอ่านคัมภีร์ อัลกรุอ่านนั้นถือเป็นอิบาดะฮฺ(การภักดีต่ออัลลอฮฺ) ผู้อ่านได้ผลานิสงค์ ผู้ฟังได้รับ ความเมตตาจากอัลลอฮฺ และยังเป็นการศึกษาหาความรู้อีกด้วย

ดังนั้นการอ่านคัมภีร์อัลกรุอ่านนั้นควรปฏิบัติตัวและมีมารยาทดังต่อไปนี้

 

1.  ผู้อ่านจะต้องมีน้ำละหมาด ร่างกายสะอาด หันหน้าไปทางทิศกิบละฮฺ นั่งในสภาพเรียบร้อยสำรวมตัว

 

2.  ผู้อ่านจะต้องอ่านให้ชัดเจน เป็นจังหวะ ไม่รีบเร่งจนทำให้เสียง หรือคำอ่านนั้นเพี้ยนไป

 

3.  อ่านในสถานที่ ที่เหมาะสม สะอาด

 

4.  อ่านในสภาพที่สำรวม ไม่แสดงความยะโสโอหัง

 

5.  อ่านด้วยเสียงที่ไพเราะ

 

6.  ควรกล่าว"อะอูษุบิลลาฮิ มินัชชัยฏอนิรร่อญีม"ทุกครั้งที่จะเริ่มอ่าน

 

7.  อ่านดังในที่ที่ควรอ่านดังได้ และอ่านค่อยถ้ากลัวว่าจะเป็นการโอ้อวด และรบกวนสมาธิผู้ละหมาด ในมัสยิด

 

8.  อ่านด้วยความพินิจ พิจารณา ใจจดจ่ออยู่กับความหมายเสมอ

 

9.  ขณะอ่าน จงอย่าเป็นผู้ที่หลงลืม หรือฝ่าฝืนเป็นอันขาด เพราะในบางโองการนั้น อัลลอฮฺจะสาปแช่ง ผู้ที่ฝ่าฝืน เป็นต้น

 

10.เมื่อผ่านโองการที่มีการตัสเบียฮฺ ควรกล่าวตัสเบียฮฺ ผ่านโองการที่มีการขอพร ควรขอพร ผ่านโองการที่มี การสุหญูด ให้สุหญูด ซึ่งที่เรียกว่า"สุหญูดติลาวะฮฺ"เหล่านี้เป็นต้น

 

11.ควรอ่านตามหลักตัจวีด


 


@ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ warasatussunnah.net  E-mail : warasatussunnah@hotmail.com