ละหมาดซุนนะฮฺฎุฮา
ตอนที่ 2


 โดย  วะร่อซะตุซซุนนะฮฺ

 

เวลาของการละหมาดฎุฮา :

เริ่มตั้งแต่เวลาที่ดวงอาทิตย์ขึ้นประมาณ 15 นาที ไปจนถึงก่อนละหมาดซุฮรฺประมาณ 15 นาที

ท่านซัยยิด ซาบิก เราะฮิมะฮุลลอฮฺ ได้กล่าวว่า “เวลาของการละหมาดฎุฮานั้น เริ่มตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นสูง ประมาณหนึ่งด้ามหอก และสิ้นสุดในเวลาที่ดวงอาทิตย์คล้อย แต่ที่ส่งเสริมนั้นควรรอให้ดวงอาทิตย์ ขึ้นสูง แสงแดดร้อน(ฟิกฮุซซุนนะฮฺ บทที่ว่าด้วยเรื่องของการละหมาดฎุฮา เล่ม : 1 หน้า : 249)

เวลาที่ประเสริฐที่สมควรปฏิบัติ :

มีรายงานจากซัยดฺ อิบนิ อัรกอม ว่า :

رَأَى قَوْمًا يُصَلُّونَ مِنَ الضُّحَى ، فَقَالَ : أَمَا لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ الصَّلَاةَ فِي غَيْرِ هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلُ ، إِنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : صَلَاةُ الأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ

เขาเห็นกลุ่มชนหนึ่ง (ชาวกุบาอฺ) กำลังละหมาดในช่วงเวลาสาย (ละหมาดฎุฮา) หลังจากนั้นซัยดฺได้กล่าวว่า : พวกเขาไม่ทราบหรือว่า ความจริงแล้วการละหมาดที่นอกเหนือจากช่วงเวลานี้นั้นประเสริฐกว่า อันที่จริงแล้วท่านเราะซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้กล่าวว่า : การละหมาดเอาวาบีน (ละหมาดฎุฮา) คือละหมาดในขณะที่ลูกอูฐหลบทรายร้อน

(บันทึกโดยมุสลิม : 748 อะหมัด , มุสนัด : 366/4)

ท่านอิหม่ามนะวาวียฺ เราะฮิมะฮุลลอฮฺ ได้กล่าวว่า : “คำพูดของท่านนบี ศ็อลล็อลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม ที่ว่าละหมาดเอาวาบีนขณะที่ลูกอูฐหลบทรายร้อนคือการอ่านด้วยสระฟัตฮะห์ที่อักษรตาอฺและมีม และคำว่า รอมะฏออ์ นั้นคือ ทรายที่ความร้อนของดวงอาทิตย์แผดเผา หมายถึงขณะที่เผาไหม้กลีบเท้า ของอูฐ คือบรรดาลูกอูฐตัวเล็กๆ ซึ่งคำนี้อยู่ในรูปของพหูพจน์ ของคำว่า ฟะศีร จากความร้อนของทราย ที่ทวีความรุนแรง (โดยยกกลีบเท้าของมันสลับกับการวางจากความร้อนของพื้น) และคำว่า อัลเอาวาบ : ผู้ภักดี บางคนกล่าวว่า : ผู้ที่กลับสู่การจงรักภักดี และใน (ฮะดีษนี้) : บ่งบอกถึงความประเสริฐของ การละหมาดในช่วงเวลานี้... (และ) คือเวลาที่ประเสริฐที่สุดของการละหมาดฎุฮา ถึงแม้ว่าจะอนุญาตให้ กระทำได้ตั้งแต่ตะวันขึ้นจนถึงตะวันคล้อยก็ตาม(ชัรหฺเศาะเหี๊ยะฮฺมุสลิม อธิบายหะดีษที่ : 748 เล่มที่ : 6 หน้าที่ : 32)

จำนวนของละหมาดฎุฮา :

ไม่มีทัศนะที่เห็นต่างกันว่าส่งเสริมให้ละหมาดฎุฮาอย่างน้อยสุด  2 ร่อกะอะฮฺ ดังหะดีษจากการรายงานของ อบูฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ที่ว่า :

ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยอิวะซัลลัม ผู้เป็นที่รักยิ่งของฉันได้สั่งเสียแก่ฉันให้ถือศีลอด 3 วันในทุกเดือน ละหมาดฎุฮา 2 ร่อกะอะฮฺ และละหมาดวิตรฺก่อนเข้านอน

แต่ที่มีความเห็นแตกต่างกันนั้นคือจำนวนที่มากที่สุดของละหมาดฎุฮาโดยแบ่งเป็น 3 ทัศนะดังต่อไปนี้

ทัศนะแรก : จำนวนที่มากที่สุดคือ 8 เราะกาอะฮฺ

เป็นทัศนะของมัซฮับมาลิกียฺ ชาฟิอียฺ และฮัมบาลียฺ (มัญมูอฺ : 36/4 เราวฺเฎาะฮฺ : 332/1 อัลอินศอฟ : 190/2  มุฆนียฺ : 313/2)  ดังที่มีรายงานจากอุมมุฮานีอฺَ

ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้มาที่บ้านของเธอในวันที่พิชิตมักกะฮฺ ท่านได้ละหมาด 8 ร่อกาอะฮฺ...”

ทัศนะที่สอง : จำนวนที่มากที่สุดคือ 12 เราะกาอะฮฺ

เป็นทัศนะของมัซฮับฮะนาฟียฺ และเป็นอีกหนึ่งทัศนะที่มีน้ำหนักของสานุศิษย์ของอิหม่ามชาฟิอียฺ และมีรายงาน ว่าเป็นทัศนะของอิหม่ามอะหมัด ดังที่มีรายงานจากท่านอนัสว่า ท่านนบีได้กล่าวว่า :

บุคคลใดละหมาดฎุฮา 12 ร่อกาอะฮฺ อัลลอฮฺจะทรงสร้างปราสาทให้กับเขาในสวนสวรรค์แต่หะดีษบทนี้ฎออีฟ

ทัศนะที่สาม : ไม่ได้จำกัดจำนวนที่มากที่สุด

เป็นทัศนะของชาวสะลัฟส่วนมาก และเป็นทัศนะที่มีน้ำหนัก ดังที่มีรายงานจากท่านหญิงอาอีชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา เล่าว่า :

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يُصَلِّي الضُّحَى أَرْبَعًا ، وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللَّهُ

ปรากฎว่าท่านเราะซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ละหมาดฎุฮา 4 เราะกาอะฮฺ และท่านจะเพิ่มจำนวนตามที่อัลลอฮฺทรงประสงค์

(บันทึกโดยมุสลิม หมวดที่ว่าด้วยการละหมาดเดินทาง : 78 อะหมัด , มุสนัด : 145/6 บัยฮากียฺ , อัซซุนัน : 50/3)

ทัศนะที่มีน้ำหนักที่สุด : คือทัศนะที่สาม

ท่านซัยยิด ซาบิก เราะฮิมะฮุลลอฮฺ ได้กล่าวว่า “อัรอิรอกียฺ ได้กล่าวไว้ใน “ชัรหุตติรมีซียฺ” ว่า : ไม่มีเศาะฮาบะฮฺหรือบรรดาตาบิอีนคนใด ได้จำกัดจำนวนร่อกาอะฮฺของละหมาดฎุฮาเพียงแค่ 12 ร่อกาอะฮฺ ซึ่งท่านอิหม่ามซุญูตียฺก็เห็นเช่นเดียวกัน

มีรายงานจากซะอีด อิบนุ มันศูรฺ จากท่านหะซัน ว่า : ท่านได้ถูกถามว่า : “บรรดาเศาะฮาบะฮฺของท่านเราะซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ละหมาดฎุฮากันหรือเปล่า ? ท่านตอบว่า : ละหมาดซิ บางคนในหมู่พวกเขา ละหมาด 2 ร่อกาอะฮฺ บางคนละหมาด  4 ร่อกาอะฮฺ บางคนก็ละหมาดเรื่อยไปจนกระทั่งเที่ยงวัน” (ฟิกฮุซซุนนะฮฺ บทที่ว่าด้วยเรื่องของการละหมาดฎุฮา เล่ม : 1 หน้า : 249)

เชคมุฮัมหมัดศอและฮฺ อิบนุ อุษัยมีน เราะฮิมะฮุลลอฮฺ ได้กล่าวว่า “จำนวนที่น้อยที่สุดคือ 2 ร่อกาอะฮฺ และไม่มีกำหนดตายตัวสำหรับจำนวนที่มากที่สุด จงละหมาดตามที่ท่านต้องการ แต่ทว่าท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ละหมาด 4 ร่อกาอะฮฺ บางครั้งก็ 8 ร่อกาอะฮฺ(ชัรหฺริยาฎุศศอลิฮีน มินกะลามิซัยยิดุลมุรซะลีน อธิบายหะดีษที่ : 1146-1149 เล่ม : 3 หน้า : 197)


    ย้อนกลับ ตอนที่ 1

 


@ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ warasatussunnah.net  E-mail : warasatussunnah@hotmail.com วันที่ 17 พฤษภาคม 57 เวลา 12.00 น.