ลักษณะวิธีการละหมาดตามซุนนะฮ์
ตอนที่ 6


 โดย อ.อับดุลลอฮฺ สุไลหมัด

 

15.ขั้นตอนการปฏิบัติในร็อกอะฮ์ที่ 2  ( ألرَّكْعَةُ الثَّانِيَةُ )

เมื่อเส็รจและลุกขึ้นจากร็อกอะฮ์แรกแล้ว ให้ผู้ละหมาดยืนตรงเพื่อทำร็อกอะฮ์ที่ 2 ต่อ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. ยืนตรงแล้วอ่านซูเราะฮ์อัลฟาติฮะฮ์จนจบต้น โดยให้เริ่มอ่านจาก

1.1. อะอูซุบิลลาฮ์ฯ

1.2. บิสมิลลาฮ์

1.3. แล้วจึงอ่านซูเราะฮ์อัลฟาติฮะฮ์จนจบต้น

1.4. สร็จแล้วให้กล่าวอามีน ( آمِيْن )

2. อ่านซูเราะฮ์หรืออายะฮ์จำนวนหนึ่ง โดยให้มีจำนวนน้อยกว่าในร็อกอะฮ์แรก

3. ก้มลงรู่กั๊วะ พร้อมกล่าวตักบีร ( اَللهُ أَكْبَرُ ) และในขณะรู่กั๊วะให้กล่าวบทตัสบีหฺ

4. เงยศีรษะขึ้นจากรู่กั๊วะพร้อมกล่าว (سَمِعَ اللهُ لِـمَنْ حَـمِدَه  ) และ (رَبَّنَا وَلَكَ الحَـمْدُ   ) และดุอาอฺ

5. ก้มลงสุญูดพร้อมกล่าวตักบีร ( اَللهُ أَكْبَرُ ) และในขณะสูญูดให้กล่าวบทตัสบีห์ (سُبْـحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى     ) และดุอาอฺ

6. เงยศีรษะขึ้นมานั่งระหว่างสองสุญูดพร้อมกล่าวตักบีร ( اَللهُ أَكْبَرُ ) แล้วอ่านบทดุอาอฺ เช่น (رَبِّ اغْفِرْ لِيْ   )

7. ก้มลงสุญูดครั้งที่สองพร้อมกล่าวตักบีร ( اَللهُ أَكْبَرُ ) และในขณะสูญูดให้กล่าวบทตัสบีห์และดุอาอฺ

8. เงยศีรษะขึ้นจากสุญูดครั้งที่ 2 พร้อมกล่าวตักบีร ( اَللهُ أَكْبَرُ ) เพื่อนั่งตะชะฮฮุด์

16. เงยขึ้นนั่งระหว่างสองสุญูด ( الرَّفْعُ مِنَ السُّجُوْدِ )

หากเป็นการละหมาดที่มี 2 ร็อกอะฮ์ เช่น ละหมาดซุบหฺ ละหมาดวันศุกร์ หรือละหมาดอีด วิธีการนั่งหลังจากเงย ศีรษะขึ้นจากสุญูดครั้งที่สองแล้ว คือ ให้นั่งทับบนเท้าซ้ายที่แนบราบกับพื้น เท้าขวายันกับพื้น เช่นเดียวกับการ นั่งระหว่างสองสุญูด วางมือทั้งสองบนต้นขาหรือหัวเข่า ให้ปลายนิ้วเสมอหัวเข่า กำนิ้วมือขวาทั้งหมดยกเว้นนิ้วชี้ สายตามองที่นิ้วชี้ ชี้ด้วยนิ้วชี้ยังที่สุญูด และให้เหยียดนิ้วสูงขึ้นและตรงไปทิศกิบละฮ์เมื่อกล่าวถึงประโยค ชะฮาดะฮ์ (หรือเมื่อกล่าวถึงพระนามของอัลลอฮ์) เพื่อแสดงถึงความเอกะของอัลลอฮ์  และจะเป็นการดียิ่ง (อัฟฎ็อล) หากจะกำนิ้วก้อยและนิ้วนางและให้หัวแม่มือ(นิ้วโป้ง)ชนต่อเป็นวงกลมกับนิ้วกลาง แล้วชี้ด้วยนิ้วชี้ จากนั้นให้อ่านบทตะชะฮฺฮุด ดังต่อไปนี้

16.1 บทตะชะฮฺฮุดจากรายงานของท่านอับดิลลาฮ์อิบนิมัสอูด ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุ  ซึ่งเป็นบทที่ท่านรอลุลลอฮ์  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม  ได้สอนท่านอิบนุมัสอูดด้วยตัวเอง คือ

التَّحِيَّاتُ للهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْـمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُـهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِـحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إلَـهَ إلاَّ اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُـحَـمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُـهُ

คำอ่าน ( อัตตะหิยฺยาตุลิลลาฮฺ, วัศฺศอละวาตุวัฏฺฏ็อยยิบาตฺ, อัสลามุอะลัยกะ อัยฺยุฮันนะบิยฺยุ วะเราะฮฺมะตุล ลอฮิวะบะรอกาตุฮฺ, อัสลามุอะลัยนา วะอะลาอีบาดิลลาฮิศฺศอลิหีน, อัชฮะดุอัลฺลาอิลาฮะอิลฺลัลลอฮฺ, วะอัชฮะดุอันนะมุหัมมะดัน อับดุฮูวะรอซูลุฮฺี )

มวลการเคารพสดุดี การวิงวอนและความดีงามต่างๆเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ ขอความศานติ ความเมตตาและความจำเริญทั้งหลายของอัลลอฮ์จงประสบแด่ท่านโอ้ผู้เป็นนบี ขอความศานติ จงประสบแด่พวกเราและแด่ปวงบ่าวของอัลลอฮ์ผู้ทรงคุณธรรม ฉันขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใด นอกจากอัลลอฮฺ และขอปฏิญาณว่ามุฮัมหมัดนั้นเป็นบ่าว และศาสนทูตของพระองค์

บันทึกโดยอัลบุคอรีย์และมุสลิม

16.2 หรือบทตะชะฮฺฮุดจากรายงานของท่านอับดุลลอฮ์อิบนิอับบาส ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุ ซึ่งเป็นบทที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้สอนท่านอิบนุมัสอูดด้วยตัวท่านเองเช่นกัน คือ

التَّحِيَّاتُ المُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ للهِ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْـمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُـهُ،السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِـحِيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إلَـهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُـحَـمَّداً رَسُوْلُ اللهِ

คำอ่าน ( อัตตะหิยฺยาตุล มุบาเราะกาตุศ เศาะลาวาตุต ฏ็อยยิบาตุลิลลาฮฺ , อัสลามุอะลัยกะอัยฺยุฮันนะบิยฺยุ วะเราะฮฺมะตุลลอฮิวะบะรอกาตุฮฺ, อัสลามุอะลัยนาวะอะลา อีบาดิลลาฮิศฺศอลิหีน , อัชฮะดุอัลฺลาอิลาฮะ อิลฺลัลลอฮฺ , วะอัชฮะดุอันนะมุหัมมะดันเราะสูลุลลอฮฺีี )

มวลการเคารพสดุดีอันจำเริญยิ่ง การวิงวอนและความดีงามต่างๆ เป็นกรรมสิทธิ์ของ อัลลอฮฺ ขอความศานติ ความเมตตาและความจำเริญทั้งหลายของอัลลอฮ์จงประสบแด่ท่านโอ้ผู้เป็นนบี  ขอความศานติจงประสบแด่พวกเราและแด่ปวงบ่าวของอัลลอฮ์ผู้ทรงคุณธรรม ฉันขอปฏิญาณว่า ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ และขอปฏิญาณว่ามุฮัมหมัดเป็นศาสนทูตของพระองค์

บันทึกโดยมุสลิม

16.3 หรือบทตะชะฮฺฮุดจากรายงานของท่านอาบีมูซาอัลอัชอะรีย์ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุ ซึ่งแตกต่างจากบทตะชะฮฺฮุดในรายงาน ของท่านอิบนุมัสอูด ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุ เพียงแค่ประโยคแรกเท่านั้น

التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ للهِ ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ،السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّاللهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

คำอ่าน ( อัตตะหิยฺยาตุต ฏ็อยยิบาตุตุศ เศาะลาวาตุต ลิลลาฮฺ , อัสลามุอะลัยกะอัยฺยุฮันนะบียฺยุ วะเราะฮฺมะตุลลอฮิวะบะรอกาตุฮฺ อัสลามุอะลัยนา วะอะลา อีบาดิลลาฮิศฺศอลิฮีน , อัชฮะดุอัลฺลาอิลาฮะ อิลฺลัลลอฮฺ , วะอัชฮะดุอันนะมุหัมมะดัน อับดู้ฮูว่าร่อซูลุฮฺีี )

มวลการเคารพสดุดี ความดีงามและการวิงวอนทั้งหลาย เป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ ขอความ ศานติจงประสบแด่พวกเราและแด่ปวงบ่าวของอัลลอฮ์ผู้ทรงคุณธรรม ฉันขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้า อื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ และขอปฏิญาณว่ามุฮัมหมัดเป็นศาสนทูตของพระองค์

บันทึกโดยมุสลิมฺ

16.4 หรือบทตะชะฮฺฮุดจากรายงานของท่านค่อลีฟะฮ์อุมัร ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุ ซึ่งจะแตกต่างจากบทตะชะฮฺฮุด ในรายงานของท่าน อิบนุมัสอูด ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุ เพียงแค่ประโยคแรกเช่นเดียวกัน

التَّحِيَّاتُ للهِ  الزَّاكِيَاتُ للهِ  الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ للهِ ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ،السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّاللهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

คำอ่าน ( อัตตะหิยฺยาตุลิลลาฮฺ อัซซากิยาตุลิลลาฮฺ อัดฏ็อยยิบาตุตุศ เศาะลาวาตุลิลลาฮฺ , อัสลามุอะลัยกะอัยฺยุฮันนะบียฺยุ วะเราะฮฺมะตุลลอฮิวะบะรอกาตุฮฺ อัสลามุอะลัยนา วะอะลา อีบาดิลลาฮิศฺศอลิฮีน , อัชฮะดุอัลฺลาอิลาฮะ อิลฺลัลลอฮฺ , วะอัชฮะดุอันนะมุหัมมะดัน อับดู้ฮูว่าร่อซูลุฮฺฺีี )

มวลการเคารพสดุดีเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ ความบริสุทธิ์จำเริญกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ และความ ดีงาม,การวิงวอนทั้งหลายกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ ขอความศานติจงประสบแด่พวกเราและแด่ปวงบ่าว ของอัลลอฮ์ผู้ทรงคุณธรรม ฉันขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ และขอปฏิญาณว่า มุฮัมหมัดเป็นศาสนทูตของพระองค์

บันทึกโดยมาลิก,อัชชาฟิอีย์และอัลบัยฮะกีย์ฺ

ในการอ่านบทตะชะฮฺฮุดนั้น หากมีความสามารถก็ควรอ่านด้วยสำนวนนี้บ้าง และสำนวนนั้นบ้าง ตามความ สามารถ สลับสับเปลี่ยนกันไป ทั้งนี้เพื่อรักษาไว้ซึ่งซุนนะฮ์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ที่มีรายงานไว้อย่างหลากหลาย

17. การอ่านซอละหวาตนาบี (الصَّلاةُ عَلَى النَّبِيِّ  )

หลังจากอ่านบทตะชะฮฺฮุดเรียบร้อยแล้ว ซุนนะฮ์ให้อ่านซอละหวาตให้กับท่านนบี ด้วยประโยคสำนวนที่ได้รับ รายงานมาจากท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม เช่น

17.1 สำนวนที่หนึ่ง จากรายงานของท่านกะอฺบิบนิอุญเราะฮ์ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุ คือ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ،كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ

คำอ่าน ( อัลลอฮุมมะ ศ็อลลิอะลา มุฮัมหมัด วะอะลาอาลิ มุฮัมหมัด, กะมาศ็อลลัยตะ อะลาอิบรอฮีม วะอะลา อาลิอิบรอฮีม อินนะกะหะมีดุมมะญีด, อัลลอฮุมมะบาริกอะลา มุฮัมหมัด วะอะลาอาลิ มุฮัมหมัด, กะมาบาร็อกตะอะลาอิบรอฮีม วะอะลาอาลิอิบรอฮีม อินนะกะหะมีดดุมมะญีดฺฺีี )

โอ้อัลลอฮ์ ขอทรงประทานซอละหวาต (ความเมตตาและการสรรเสริญ) แด่มุฮัมหมัดและวงษ์วาน ของมุฮัมหมัด เช่นที่พระองค์ประทานซอละหวาตแด่อิบรอฮีมและวงษ์วานของอิบรอฮีม แท้จริงพระองค์นั้นทรงเป็นที่สดุดีสรรเสริญและทรงเกียรติยิ่ง โอ้อัลลอฮ์ ขอทรงประทานบาร่อกะฮ์ (ความประเสริฐจำเริญ) แด่มูฮำหมัดและวงษ์วานของมุฮัมหมัด เช่นที่พระองค์ประทานความประเสริฐ จำเริญแด่อิบรอฮีมและวงษ์วานของอิบรอฮีม แท้จริงพระองค์นั้นทรงเป็นที่สดุดีสรรเสริญ และทรงเกียรติยิ่ง

บันทึกโดยอัลบุคอรีย์

17.2 หรือสำนวนที่สอง จากรายงานของท่านอาบีสะอีดอัลคุดรีย์ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุ คือ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ ،وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَآلِ إِبْرَاهِيْمَ

คำอ่าน ( อัลลอฮุมมะ ศ็อลลิอะลา มุฮัมหมัด อับดิกะ วะร่อซูลิกะ กะมาศ็อลลัยตะ อะลาอิบรอฮีม วะบาริกอะลา มุฮัมหมัด วะอะลาอาลิ มุฮัมหมัด, กะมาบาร็อกตะอะลาอิบรอฮีม วะอะลาอาลิอิบรอฮีม )

โอ้อัลลอฮ์ ขอทรงประทานซอละหวาต  (ความเมตตาและการสรรเสริญ) แด่มุฮัมหมัดผู้เป็นบ่าวของ พระองค์ และศาสนทูตของพระองค์ เช่นที่พระองค์ประทานซอละหวาตแด่อิบรอฮีม และขอทรงประทาน บาร่อกะฮ์ (ความประเสริฐจำเริญ) แด่มูฮำหมัดและวงษ์วานของมุฮัมหมัด เช่นที่พระองค์ประทานความ ประเสริฐจำเริญแด่อิบรอฮีมและวงษ์วานของอิบรอฮีม

บันทึกโดยอะหมัด,อัลบุคอรีย์,อันนะซาอีย์และอิบนุมาญะฮ์

17.3 หรือสำนวนที่สาม จากรายงานของท่านอาบีมัสอูดอุกบะฮ์บินอัมร์อัลอันซอรีย์ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุ คือ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ،كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ،كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِينَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ

คำอ่าน ( อัลลอฮุมมะ ศ็อลลิอะลา มุฮัมหมัด วะอะลาอาลิมุฮัมหมัด, กะมาศ็อลลัยตะ อะลาอิบรอฮีม วะอะลา อาลิอิบรอฮีม วะบาริกอะลา มุฮัมหมัด วะอะลาอาลิมุฮัมหมัด, กะมาบาร็อกตะอะลาอิบรอฮีม วะอะลาอาลิ อิบรอฮีม ฟิลอาละมีน อินนะกะหะมีดดุมมะญีดฺฺีี )

โอ้อัลลอฮ์ ขอทรงประทานซอละหวาต (ความเมตตาและการสรรเสริญ) แด่มุฮัมหมัดและวงษ์วานของ มุฮัมหมัด เช่นที่พระองค์ประทานซอละหวาตแด่อิบรอฮีมและวงษ์วานของอิบรอฮีม และขอทรง ประทานบาร่อกะฮ์ (ความประเสริฐจำเริญ) แด่มูฮำหมัดและวงษ์วานของมุฮัมหมัด เช่นที่พระองค์ประทาน ความประเสริฐจำเริญแด่อิบรอฮีมและวงษ์วานของอิบรอฮีมในสากลโลก แท้จริงพระองค์นั้นทรง เป็นที่สดุดีสรรเสริญและทรงเกียรติยิ่ง

บันทึกโดยอัดติรมิซีย์และอิบนุหิบบาน

17.4 หรือสำนวนที่สี่ จากรายงานของท่านอาบีหุมัยดฺอัสซาอิดีย์ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุ คือ

اللَّهُـمَّ صَلِّ عَلَى مُـحَـمَّدٍ، وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِـهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إبْرَاهِيْمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُـحَـمَّدٍ، وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِـهِ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إبْرَاهِيْمَ، إنَّكَ حَـمِيْدٌ مَـجِيْدٌ

คำอ่าน ( อัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลา มุฮัมหมัด วะอะลาอัซวาญิฮี วะซุรริยะติฮฺ, กะมาศ็อลลัยตะ อะลาอาลิอิบรอฮีม, วะบาริกอะลามุฮัมหมัด วะอะลาอัซวาญิฮี วะซุรริยะติฮฺ, กะมาบาร็อกตะ อะลาอาลิอิบรอฮีม, อินนะกะหะมีดดุมมะญีดฺฺีี )

โอ้อัลลอฮ์ ขอทรงประทานซอละหวาต (ความเมตตาและการสรรเสริญ) แด่มุฮัมหมัด และแด่เหล่าภริยา และลูกหลานของมุฮัมหมัด เช่นที่พระองค์ประทานซอละหวาตแด่วงษ์วานของอิบรอฮีม และขอทรง ประทานบะรอกะฮ์ (ความประเสริฐจำเริญ) แด่มุฮัมหมัด และแด่เหล่าภริยาและลูกหลานของ มุฮัมหมัด เช่นที่พระองค์ประ ทานความประเสริฐจำเริญแด่วงษ์วานของอิบรอฮีม แท้จริงพระองค์นั้นทรง เป็นที่สดุดีสรรเสริญและทรงเกียรติยิ่ง

บันทึกโดยอัลบุคอรีย์

17.5 หรือสำนวนที่ห้า จากรายงานของท่านอาบีมัสอูดอุกบะฮ์บินอัมร์อัลอันซอรีย์ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุ คือ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ اْلأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ

คำอ่าน ( อัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลา มุฮัมหมัด อันนะบียิลอุมมียฺ วะอะลาอาลิมุฮัมหมัด กะมาศ็อลลัยตะ อะลาอาลิอิบรอฮีม, วะอะลาอาลิอิบรอฮีม วะบาริกอะลามุฮัมหมัด กะมาบาร็อกตะ อะลาอาลิอิบรอฮีม วะอะลาอาลิอิบรอฮีม , อินนะกะหะมีดดุมมะญีดฺฺีี )

โอ้อัลลอฮ์ ขอทรงประทานซอละหวาต (ความเมตตาและการสรรเสริญ) แด่มุฮัมหมัด ผู้เป็นนาบี ที่อ่านเขียนไม่เป็น และแด่วงษ์วานของมุฮัมหมัด เช่นที่พระองค์ประทานซอละหวาตแด่อิบรอฮีม และวงษ์วานของอิบรอฮีม และขอทรงประทานบะรอกะฮ์ (ความประเสริฐจำเริญ) แด่มุฮัมหมัด ผู้เป็นนาบีที่อ่านเขียนไม่เป็นเช่นที่พระองค์ประทานบะรอกะฮ์ (ความประเสริฐจำเริญ) แด่อิบรอฮีมและวงษ์วานของอิบรอฮีม แท้จริงพระองค์นั้นทรงเป็นที่สดุดีสรรเสริญและทรงเกียรติยิ่ง

บันทึกโดยอะหมัดและอันนะซาอีย์และอิบนุคุซัยมะฮ์

ในการอ่านบทซอละหวาตนั้น หากมีความสามารถก็ควรอ่านด้วยสำนวนนี้บ้าง สำนวนนั้นบ้าง ตามความสามารถ สลับสับเปลี่ยนกันไป ทั้งนี้เพื่อรักษาไว้ซึ่งซุนนะฮ์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ที่มีรายงานไว้อย่างหลากหลาย


ย้อนกลับ ตอนที่ 5                                                                                                 ถัดไป ตอนที่ 7  

 


@ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ warasatussunnah.net  E-mail : warasatussunnah@hotmail.com วันที่ 04 มีนาคม 57 เวลา 11.20 น.