ชิริกและมุรตัด ตอนที่ 3โดย  อ.อับดุลฮากีม มังเดชะ

 

สิ่งที่ทำให้สิ้นสภาพการเป็นมุสลิม

สิ่งที่จะทำให้มุสลิมสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิม คือ การกระทำประการหนึ่งประการใดจากประการดังต่อไปนี้

1.การให้ผู้ใดหรือสิ่งใดมีหุ้นส่วนในการเป็นพระเจ้าร่วมกับอัลลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะอาลา (ชิรกุลอักบัร) เช่นการขอ ดุอาอฺ วอนขอต่อบรรดานบี บรรดาวะลี ตลอดจนคนที่ตายไปแล้ว หรือคนเป็นซึ่งมิได้อยู่ซึ่งหน้า ด้วยการขอความ ช่วยเหลือ จากพวกเหล่านั้น เพราะการดุอาอฺวอนขอ นั้นเป็นอิบาดะฮฺ ซึ่งเราจะทำได้ก็เฉพาะแต่อัลลอฮฺ สุบหานะ ฮูวะตะอาลา พระเจ้าที่แท้จริงเพียงพระองค์เดียวเท่านั้น ดังที่ท่านร่อสู้ล ศ็อลลัลลอ ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้ให้โอ วาทไว้ ซึ่งเป็นอัล หะดีษหะซันศอหีหฺ

 ในทำนองเดียวกัน การเชือดสัตว์เพื่อนบีหรือวะลี หรือบนบานไว้กับคนเป็นหรือคนตายก็ดี นับเป็นชิริกเช่นกัน เพราะการ เชือดก็ดี การบนบาน (นะซัร) ก็ดี เป็นอิบาดะฮฺที่ต้องทำเพื่ออัลลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะอาลา เพียงองค์เดียวเท่านั้น

การฎอว๊าฟ เดินเวียนรอบ ก็จะต้องเวียนรอบเฉพาะบัยตุลลอฮฺเท่านั้น จะไปเวียนรอบหลุมฝังศพ (กุบูรรฺ) ผู้ใด เพื่อสร้าง ความใกล้ชิดประการใด ล้วนไม่ได้ทั้งสิ้น และถือว่าเป็นชิริกอีกด้วย ดังที่อัลลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะอาลา ตรัสไว้ในสูเราะฮฺ อัลฮัจญฺ อายะฮฺที่ 29 ว่า

وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ

และจงฎอว๊าฟเวียนรอบ บัยติลอะตี๊ก (อัลก๊ะอฺบ๊ะฮฺ)

(สูเราะฮฺ อัลฮัจญฺ 22:29)

2.การขอความช่วยเหลือและมอบหมายต่อผู้ใดหรือสิ่งอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ  สุบหานะฮูวะตะอาลา นับเป็นชิริก เพราะ อัลลอฮฺ สุบหานะฮู วะตะอาลา ทรงตรัสไว้ในอัลกุรอ่าน สูเราะฮฺยูนุส อายะฮฺที่ 84ว่า

فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ

ดังนั้นพวกเจ้าจงมอบหมาย (ตะวักกัล) ต่ออัลลอฮฺเถิด หากพวกเจ้าเป็นผู้นอบน้อมยอมจำนนต่อพระ องค(มุสลิมีน)"

(สูเราะฮฺยูนุส.10:84)  

3.การก้ม (รุกัวอฺ) หรือกราบ (สุญูด) ต่อผู้มีอำนาจทั้งๆที่ยังมีชีวิตอยู่หรือที่ตายไปแล้ว ด้วยเจตนายกย่องเทิดทูน ในความ ยิ่งใหญ่ ถือเป็นการชิริก

4.การปฏิเสธหลักการหนึ่งหลักการใดของอิสลาม เช่น การละหมาด การจ่ายซะกาต การถือศิลอด และการทำฮัจญ์ หรือการปฏิเสธหลักการศรัทธา ประการใดประการหนึ่ง เช่นการศรัทธาต่ออัลลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะอาลา ต่อบรรดามะลา อิกะฮฺ ต่อบรรดาคัมภีร์ ต่อบรรดาร่อสู้ลของอัลลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะอาลา และต่อวันอาคีเราะฮฺ ตลอดจนกำหนด (กอดัร) แห่งความดีและความชั่วของพระองค์ นับเป็นการปฏิเสธศรัทธา (กุฟร)

5.การเกลียดชังศาสนาอิสลาม หรือเกลียดชังคำสอนของศาสนาอิสลามไม่ว่าจะเป็นด้านใด เช่น ในเรื่องของ (อิบาด๊าต) การเคารพภักดี การเศรษฐกิจ (อัลอิกติศ็อด) การสังคม (อัลมุอามะล๊าต) หรือจรรยามารยาท (อัลอัคล๊าก) ฯลฯ นับเป็น การปฏิเสธศรัทธา ดังที่อัลลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะอาลา ตรัสไว้ในสูเราะฮฺมุหัมมัด อายะฮฺที่ 9 ว่า

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ

ดังกล่าวนั้น เนื่องมาจากการที่พวกเขาเกลียดชังสิ่งที่อัลลอฮฺประทานลงมา ด้วยเหตุนี้จึงทำให้การ งานทั้ง หลายของพวกเขา เป็นโมฆะไร้ผล

(สูเราะฮฺมุหัมมัด. 47 :9.)

6.การเย้ยหยันส่วนหนึ่งส่วนใดของอัลกุรอ่านหรือหะดีษที่ศอหีหฺหรือบัญญัติอิสลามข้อหนึ่งข้อใดก็ดี ถือว่า เป็นกุฟร ดังที่ อัลลอฮฺ สุบหานะฮู วะตะอาลา ตรัสไว้ในสูเราะฮฺ อัต-เตาบะฮฺ อายะฮฺที่ 65-66 ว่า

قُلْ أَبِاللَّهِ وَآَيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ

(มุหัมมัด) จงกล่าวเถิดว่า ด้วยอัลลอฮฺและบรรดาอายาตของพระองค์และร่อสู้ลของพระองค์กระนั้นหรือ ที่พวกเขาเย้ยหยัน  พวกเจ้าอย่าได้แก้ตัวเลย แท้จริงพวกเจ้าได้ปฏิเสธศรัทธาแล้ว ภายหลังจาก ที่พวก เจ้าได้ศรัทธากันมาก่อนแล้ว

(สูเราะฮฺ อัต-เตาบะฮฺ. 9 : 65-66.)

7.การปฏิเสธการมีอยู่ของอัลลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะอาลา หรือปฏิเสธพระนามหนึ่งพระนามใดของพระองค์ หรือ ลักษณะ (ศิฟาต) หนึ่งลักษณะใด ของพระองค์ หรือการกระทำ (อัฟอาล) ใด ๆ ของพระองค์ที่มียืนยันอยู่ในอัลกุร อ่านและสุนนะฮฺ ที่ศอหีหฺ มีผลให้สิ้นสภาพการเป็นมุสลิม

8.การปฏิเสธสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากอัลกุรอ่านหรือหะดีษที่ศอหีหฺ โดยเจตนาและรู้เรื่องดี มีผลให้สิ้นสภาพการเป็น มุสลิม

9.การไม่ยอมศรัทธาต่อบรรดาร่อสู้ล ที่อัลลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะอาลา ทรงส่งมาทำหน้าที่ชี้นำมนุษยชาติสู่แนว ทางอัน เที่ยงตรง หรือยอมรับใน บางท่าน ไม่ยอมรับในบางท่านนับว่าเป็นกุฟร

10.การใช้บัญญัติอื่นจากบัญญัติของอัลลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะอาลา ในการพิจารณาตัดสิน ด้วยเห็นว่าบัญญัติ อิสลาม ยังไม่พอ ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ หรืออนุญาตให้นำบัญญัติอื่นมาใช้ร่วมกันในการพิจารณาตัดสิน นับว่า เป็นกุฟรเช่นกัน

ย้อนกลับ ตอนที่ 2                                                                                                   ถัดไป ตอนที่ 4

 


@ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ warasatussunnah.net  E-mail : warasatussunnah@hotmail.com วันที่ 2 ธันวาคม 54 เวลา 08.15 น.