ชิริกและมุรตัด ตอนที่ 1โดย  อ.อับดุลฮากีม มังเดชะ

 

 

ชิรกฺ (การตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะอาลา)

ชิรกฺ คือ การยึดถือยึดมั่นต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มองเห็น หรือที่มองไม่เห็น ที่มีอยู่แล้ว หรือที่คิดสร้างขึ้นมา ว่ามีพลัง อำนาจความสามารถที่ให้คุณ ประโยชน์หรือให้โทษต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยอำนาจของตนเอง โดยมิใช่เป็นอำนาจ ของพระผู้เป็นเจ้า รวมไปถึงการกราบไหว้บูชาต่อสิ่งใด ๆ นอกเหนือจากพระผู้เป็นเจ้า เช่น การที่บุคคลใดเชื่อว่า ก้อนหิน ต้นไม้ ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดวงดาว ผู้รู้ ฯลฯ สามารถให้คุณประโยชน์หรือ ให้โทษต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด โดยอำนาจของตนเอง

อัลลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะอาลาทรงตรัสว่า

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا

"แท้จริงอัลลอฮฺ จะไม่ทรงอภัยโทษให้แก่การที่สิ่งหนึ่งจะถูกให้มีภาคีขึ้นแก่พระองค์ และพระองค์จะ ทรงอภัยให้แก่สิ่งอื่นจากนั้น สำหรับผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ และผู้ใดให้มีภาคีขึ้นแก่พระองค์แล้ว แน่นอนเขาก็ได้อุปโลกน์บาปกรรมอันใหญ่หลวง"

(อันนิซาอฺ :48)

นักวิชาการมุสลิมได้แบ่ง การตั้งภาคีหรือชิรกฺออกเป็น 2 ประเภทด้วยกัน คือ
 1.ชิรกฺใหญ่         
 2.ชิรกฺเล็ก

ชิรกฺใหญ่  คือ การปฏิเสธการมีอยู่ของพระเจ้าเพียงองค์เดียว หรือการนำสิ่งอื่นมาเป็นหุ้นส่วนกับอัลลอฮฺ สุบหา นะฮูวะตะอาลา ปฏิเสธพระนาม คุณลักษณะของพระองค์ และ การให้สิทธิต่อสิ่งอื่นที่พึงมีแด่พระองค์เพียงผู้เดียว

ชิรกฺใหญ่ได้แก่ การกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากการบูชา (العبادة ) ต่อสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮฺ  ซุบฮานะฮูวะตะอา ลา เช่น การขอดุอาอฺต่อสิ่งอื่น นอกเหนือจากอัลลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะอาลา การแสวงหาความใกล้ชิด (التقرب ) ด้วยการเชือดหรือบนบานต่อสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะอาลา เช่น จากคนตายในกุบูรรฺ ญิน บรรดานบี และชัยฏอนต่างๆ หรือการกลัวผู้ที่ตายไปแล้ว ในการที่พวกต่าง ๆ เหล่านี้จะก่อให้ เกิดอันตราย หรือ ทำให้เขาป่วยไข้ได้ หรือ การมอบความหวังต่อสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะอาลา ซึ่งเป็นสิ่งที่ พวกมันสามารถ ให้ได้เว้นแต่อัลลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะอาลา อันได้แก่  การช่วยเหลือจากความต้องการต่าง ๆ หรือขอให้ขจัดความทุกข์โศกต่าง ๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ ปฏิบัติกันอยู่ในทุกวันนี้

อัลลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะอาลา ทรงตรัสว่า

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

"และพวกเขาจะบูชาสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮฺ ที่มิได้ให้โทษกับพวกเขา และมิได้ให้ประโยชน์กับ พวกเขา และพวกเขากล่าวอ้างว่า เหล่านี้คือผู้ช่วยเหลือเรา ณ อัลลอฮฺ จงกล่าวเถิด (มูฮำมัด) พวกท่าน จะแจ้งข่าวกับอัลลอฮฺด้วยสิ่งที่พระองค์ไม่รู้ในบรรดาชั้นฟ้าและ แผ่นดินกระนั้นหรือ พระองค์ทรงมหา บริสุทธิ์ และทรงสูงส่งเหนือสิ่งที่พวกเขาตั้งภาค"

(ยูนุส :18)

ชิรกฺ คือ การตั้งภาคีกับเอกภาพของอัลลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะอาลา จึงขัดแย้งกับหลักการที่สำคัญที่สุดในอิสลาม คือ หลักการแห่งเตาฮีด (การยืน ยันเอกภาพของอัลลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะอาลา) ชิรกฺจึงถือว่าเป็นบาปที่ร้ายแรงที่ สุดในอิสลาม ดังนั้นการทำความเข้าใจในเรื่องของชิรกฺให้กระจ่าง แจ้งและชำระล้างจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ จึง เป็นสาระสำคัญของคำสอนอิสลาม

ชิรกฺเล็ก คือทุกสิ่งที่เป็นสื่อนำไปยังการทำชิรกฺใหญ่

ชิรกฺเล็กแบ่งได้อีก 2 ชนิด

1.การตั้งภาคีอย่างเปิดเผย คือ สิ่งที่ปรากฏออกมาเป็นคำพูดและการกระทำ เช่น การกราบต่อวัตถุ หรือสิ่งใด ๆ  การบูชาต่อสิ่งใด ๆ การทำไสย ศาสตร์ การเกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์ การเชื่อหรือนับถือ ความศักดิ์สิทธิ์ของสิ่ง ใดๆ การสาบานต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะอาลา ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวว่า

مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ

"ใครก็ตามที่สาบานด้วยสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮฺ    แน่นอน เขาได้ทำการกุฟรฺหรือชิรกฺแล้ว"

(ติรมีซี สุนัน หมวดการสาบานและการบนบาน บรรพการบนบานที่น่ารังเกียจ เลขที่ :1455)

รายงานจากอิบนุอับบาสว่า

أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَعَلْتَنِي وَاللَّهَ عَدْلًا بَلْ مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ

"ได้มีชายคนหนึ่งกล่าวกับท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมว่า เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะอาลา และท่านประสงค์ ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จึงกล่าวว่า ท่านได้ทำให้ฉันได้เท่าเทียมกับอัล ลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะอาลา กระนั้นหรือ? หากแต่ให้ท่าน กล่าวว่า เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺ  สุบหานะฮูวะตะอาลา ประสงค์เพียงผู้เดียวเท่านั้น"

(อะหฺหมัด มุสนัด หมวดมุสนัดบะนีฮาชิม บรรพมุสนัดฟัฏลุบินอับบาส. เลขที่ : 1732)

2.การตั้งภาคีอย่างซ่อนเร้น คือ การตั้งภาคีที่มีอยู่ภายในจิตใจ ที่ไม่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนจากภายนอก ตนเองกับพระเจ้าเท่านั้นที่รู้ ได้แก่

- การ ยโสโอหัง หยิ่ง ลำพองตน เช่น การปฏิเสธความจริง เพราะกลัวเสียเกียรติ
- การโอ้อวด คือการทำให้ผู้อื่นเห็น ถึงความเด่น ความเก่ง ความโอ่อ่า อลังการ เพื่อให้ตนเองชื่นชมว่าเลอเลิศ และให้ผู้อื่นสรรเสริญเยินยอ
- การคุยโว คือการโอ้อวดด้วยคำพูด ว่าตนเอง พวกของตนดี เลอเลิศประเสริฐกว่าผู้อื่นในเรื่องใดๆทั้งหมด
- การลำพองตนภายในจิตใจ คือการคิดภายในจิตใจลึกๆโดยไม่แสดงให้ผู้ใดรับรู้ แต่คิดอยู่ในใจว่าเลิศกว่าผู้อื่น ในเรื่องใดๆก็ตาม

อัลลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะอาลา ทรงตรัสว่า

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

"จงกล่าวเถิด (มูหัมมัด)แท้จริงฉันเป็นเพียงสามัญชนคนหนึ่งเยี่ยงพวกท่าน ซึ่งมีวะฮียฺมายังฉัน แท้จริง พระเจ้าของพวกท่านนั้นคือ พระเจ้าองค์เดียวกัน ดังนั้นผู้ใดหวังที่จะพบพระผู้เป็นเจ้าของเขา ก็ให้ประ กอบการงานที่ดี และอย่าตั้งภาคีในการเคารพภักดีต่อ พระผู้เป็นเจ้าของเขาเลย"

(อัล-กะฮฺฟี่ :110)

มีรายงานจากท่านมะหฺมูดบินดุบัยดฺท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวว่า

إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ قَالُوا وَمَا الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الرِّيَاءُ

"สิ่งที่น่ากลัว ที่ฉันกลัวจะเกิดกับพวกท่านคือ ชิรกฺเล็ก พวกเขา (เศาะฮาบะฮฺ) ถามว่า “โอ้ร่อสู้ล ศ็อลลัล ลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมของ อัลลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะอาลา อะไรคือชิรกฺเล็ก” ท่านกล่าวว่า “คือการโอ้อวด (ริยาอฺ)"

(อะหฺหมัด มุสนัด หมวดมุนะดุลอันศอร บรรพหะดีษที่รายงานโดยมะหฺบินดุบัยดฺ เลขที่: 22528)

ทั้งหมดนี้คือ การทะนงตน หรือการยโสโอหัง ซึ่งเป็นการตั้งภาคีต่อพระผู้เป็นเจ้าทั้งสิ้น เพราะความเลอเลิศประ เสริฐ การสรรเสริญเยินยอทั้งหลาย เป็นของพระผู้เป็นเจ้าแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น


ถัดไป ตอนที่ 2

 


@ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ warasatussunnah.net  E-mail : warasatussunnah@hotmail.com วันที่ 9 ตุลาคม 54 เวลา 22.30 .