อะกีดะฮฺและมันฮัจของอิมามอัช-ชาฟิอียฺี  ตอนที่ 2โดย  ชมรมมุสลิมตาสา

 

ทัศนะอิมามอัช-ชาฟิอียฺต่อหะดีษอาหาด

หะดีษอาหาดเป็นหะดีษที่ปราศจากเงื่อนไขบางอย่างของหะดีษมุตะวาติรฺ (ชัรฺหุ นุคบะตุล ฟิกัรฺ ของอิบนุ หะญัร อัล-อัสเกาะลานี หน้า 4-8) ที่มีการรายงานหะดีษโดยชนกลุ่มมาก ซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะร่วมกันโกหกปดเท็จ ในเรื่องเดียวกัน

อิมามอัช-ชาฟิอียฺ กำหนดกฎเกณฑ์การยอมรับหะดีษอาหาด คือ

1 . สายรายงานต้องติดต่อกัน (ไม่ขาดสายรายงาน)

2. ผู้รายงานทั้งหมดต้องมีความยุติธรรม

3. ผู้รายงานต้องเป็นผู้ที่เชื่อถือได้ (คือเที่ยงตรงและมีความจำดี)

4. ปลอดจากความขัดแย้ง (นั่นคือ) ไม่สอดคล้องกับที่รายงานโดยนักรายงานที่มีคุณสมบัติที่ดีและพร้อมกว่า)

5. การรายงานต้องไม่มีพิรุธและพิการ

(เงื่อนไขเหล่านี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่นักวิชาการหะดีษได้กำหนดไว้ ดู อิคติศัรฺ อุลูมุล หะดีษ หน้า 10 ตัดรีบุร รอวียฺ หน้า 22 ลามาหาต ฟี อุศุลุล หะดีษ หน้า 11)

ดังนั้น เมื่อหะดีษอาหาดครบถ้วนตามเงื่อนไขข้างต้นแล้ว อิมามอัช-ชาฟิอียฺ ก็จะนำมาเป็นหลักฐานใน เรื่องอะกีดะฮฺ

ครั้งหนึ่งท่านสะอีด บิน อะสัด ถามอิมามอัช-ชาฟิอียฺในเรื่องหะดีษที่เกี่ยวกับการมองเห็นอัลลอฮฺในโลกอาคิเราะฮฺ (หนึ่งในหะดีษอาหาด) ท่านตอบว่า “โอ้บุตรของอะสัด เจ้าจงลงโทษฉัน ทั้งที่ฉันยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชวิตไปแล้ว หากฉันไม่ยอมรับหรือไม่ปฏิบัติตามหะดีษที่ถูกต้อง ซึ่งมีการรายงานมาจากท่านรสูลุลลอฮฺ แม้ว่าฉันจะไม่ได้ฟัง หะดีษนั้นจากตัวท่านรสูลเองก็ตาม” (มะนากิบ อัช-ชาฟิอียฺ 1/421)

ด้วยเหตุนี้ อิมามอัช-ชาฟิอียฺได้นำหะดีษอาหาดในทุกเรื่องของศาสนา ทั้งที่เป็นเรื่องอะกีดะฮฺและด้านอื่น ๆ มาเป็นหลักฐาน หากปฏิเสธและไม่ยอมรับหะดีษอาหาด โดยปราศจากเหตุผลทางศาสนาแล้ว ถือว่าเป็นความผิดที่อภัยกันไม่ได้  (อัรฺ-ริสาละฮฺ หน้า 459-460)

2. ให้เกียรติความเข้าใจของบรรดาเศาะหาบะฮฺ

อิมามอัช-ชาฟิอียฺกล่าวว่า “ตราบใดที่ยังมีคำสอนปรากฏอยู่ในอัล-กุรอ่านและอัส-สุนนะฮฺ ทุกคนไม่มีสิทธิ์ที่จะปฏิบัติตามสิ่งอื่น และเมื่อใดไม่ปรากฏ เจ้าก็ต้องปฏิบัติตามเหล่าเศาะหาบะฮฺ หรือคนใดคนหนึ่งหรือจากบรรดาคุลาฟะอฺ อัร-เราะชิดีน ซึ่งแนวทางของเขาเหล่านี้ สมควรที่ต้องปฏิบัติตามเป็นอย่างยิ่ง

ทำไมต้องปฏิบัติตามเศาะหาบะฮฺ

อิมามอัช-ชาฟิอียฺกล่าวว่า “อัลลอฮฺทรงยกย่องบรรดาเศาะหาบะฮฺ ดังปรากฏในอัล-กุรอ่าน อินญีลและ เตารอฮฺ ท่านรสูลุลลอฮฺได้กล่าวถึงความประเสริฐของพวกเขาว่า ไม่มีผู้ใดที่จะเทียบเท่าพวกเขา เขาทำหน้าที่เผยแพร่สุนนะฮฺมายังพวกเรา เขาใช้ชีวิตเคียงข้างท่านรสูล ในช่วงที่อัล-กุรอ่านประทาน มา จนทำให้เขาเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงความต้องการของท่านรสูล ทั้งที่เป็นบทเฉพาะกาลหรือใน สภาพทั่ว ๆ ไป ที่เป็นคำสั่ง คำห้าม หรือคำแนะนำต่าง ๆ เข้าใจถึงแก่นแท้ของอัส-สุนนะฮฺ จนเป็นผู้ที่ ยอดเยี่ยมในด้านวิชาความรู้ ความคิดเห็น ความสุขุม และวิสัยทัศน์ ทัศนะของพวกเขาสมควร ที่จะปฏิบัติตามยิ่งกว่าทัศนะของพวกเรา(รวบรวมโดย อัล-บัยฮากียฺ จากอัรฺ-ริสาละฮฺ เล่มเก่า จากหะสัน บิน มุฮัมหมัด อัล-ซะอฺฟะรอนียฺ)


ย้อนกลับ ตอนที่ 1                                                                                              ถัดไป ตอนที่ 3

 


@ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ warasatussunnah.net  E-mail : warasatussunnah@hotmail.com วันที่ 11 พฤษภาคม 57 เวลา 17.00 น.